Forskningsmiljøer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har en række forskningsenheder og videnscentre, og hospitalet står stærkt på mange forskningsområder.

​​​​​​​​​​​​

​​Kliniske afdelinger

 • Abdonimalcenter K
  Afdelingen har hovedforskningsområde i kirurgisk sårvævsheling, hernier, bugvægfunktion, kolorektal cancer, pancreatitis, tarmpitel-transport mm.

 • Akutmodtagelsen
  Infektion, SIRS, traumer og forgiftning.

 • Anæstesiafdelingen (Z)
  Forskning i akut stress og kredsløbsfysiologi.

 • Arbejds- og Miljømedicinsk klinik (AMED)
  Der forskes i arbejdsmedicinske-epidemiologiske problemstillinger. Er koblet til Østerbroundersøgelsen.

 • Dermato-Venerologisk Afdeling & Videncenter for Sårheling (D/S) 
  Forskning i hudcancer, lyspåvirkning, hudsygdomme og sårheling.

 • Endokrinologisk Afdeling (I)
  Der forskes i diabetes, thyreoidea sygdom, skjoldbuekirtlen og udvikling af handlekompetencer hos ældre +65 kroniske syge med henblik på at forbygge akutte og genindlæggelser.

 • Kardiologisk Afdeling (Y) og Koordinerende Forskningsenhed
  Forskning i kar-fysiologi, iskæmisk hjertesygdom, hjertesygdomsepidemiologi, hjerterehabilitering og sportskardiologi.

 • Lungemedicinsk Afdeling (L)  
  Forskning i astma, såvel epidemiologisk som i relation til sport.

 • Medicinsk og Geriatrisk Afdeling (Q
  Forskning inden for rehabilitering og fald-risiko.

 • Neurologisk Afdeling (N)
  Der forskes i hjernemorfologi, bevægeforstyrrelser og cerebrovaskulære sygdomme.

 • Ortopædkirurgisk Afdeling (M) og idrætsklinikken 
  Der forskes overvejende i samarbejde med andre afdelinger og institutioner i bindevæv, skader, artrose og aldersrelateret muskeltab.

 • Palliativ Medicinsk Afdeling
  Forskning i palliativ klinisk indsats.

 • Parker Institut
  Forskning i de alm. sygdomme i bevægapperat, herunder inflammatorisks og degenerative ledsygdomme, degenerative og inflammatoriske sygdomme i ryggen og smertetilstande i l​ed og muskler.

Tværgående afdelinger

 • Enheden for sygeplejeforskning og Evidensbasering
  Der forskes i sygepleje.

 • Forskningsenheden for kroniske sygdomme
  Der forskes i kroniske sygdomme, multisygdom, rehabilitering, telemedicin og sammenhængende patientforløb.

 • Fysio- og Ergoterapien
  Der forskes inden for fysisk aktivitet og muskuloskeletal rehabilitering i tæt samarbejde med andre afdelinger.

 • Institut for Sygdomsforebyggelse
  Der forskes inden for psykisk og somatisk sundhed samt andre epidemiologiske forhold i Danmark og udlandet.

 • Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)
  Forskning i neuropeptider og døgn-regulation.

 • Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM) inklusiv laboratorium
  Der forskes i oksidativt stress, farmakoepidemiologi, farmakogenetik, toksikologi og farmakokinetik.

 • Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)
  Forskning domineret af fedt-metabolisk og hjerneforskning.

 • Koordinerende Forskningsenhed
  Der forskes i det autonome nervesystem.

 • Radiologi
  Samarbejdsprojekter med andre afdelinger.

 • WHO-CC
  Forsker i forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.
Redaktør