Om afdelingens forskning

En forskningsenhed i ekspansiv vækst, der skal kendes som klinisk relevant, metodestærk, alsidig anæstesiologisk og af høj kvalitet efter national og international målestok.

​​​

Forskningsstrategi og -mål for Afd. Z

Forskningsstrategi:

Forskningen i afdeling Z skal kendes som klinisk relevant, metodestærk, alsidig anæstesiologisk og af høj kvalitet efter national og international målestok.

Dette skal opnås gennem en forskningsenhed i ekspansiv vækst og tilknytning af flere ph.d.-studerende og flere seniore læger med stærk forskningsprofil. Enheden skal kunne deltage i, men også iværksætte store anæstesiologiske multicenterforsøg. Centralt er afdelingens Forskningsudvalg, som skal fremme og koordinere forskningsindsatsen, herunder ved fondsansøgninger. Endvidere påtænkes en forskningskoordinator tilknyttet for at professionalisere protokol, udførelse og manuskriptarbejde.

Afdelingens vigtigste satsningsområder er aktuelt følgende:

 • Oxygenbehandling og postoperative kardiovaskulære og pulmonale komplikationer.
 • Intensiv behandling, herunder af sepsis og tidlig opsporing af akut kritisk sygdom.
 • Toksikologi ved akutte forgiftninger.
 • Smertebehandling og patofysiologi ved smerter.
 • Internationale kliniske, randomiserede multicenterforsøg.

Forskningen skal være tværfaglig og en del af den kliniske hverdag i afdelingen, således at alle medarbejdergrupper kan bistå med relevante forskningsopgaver i dagligdagen. Forskningen skal tydeliggøres internt, således at alle i afdelingen kan identificere sig med den, men også så patienterne mærker forskning som et naturligt element i at opnå bedre behandling. Forskningen skal formidles bredt nationalt og internationalt og det skal prioriteres, at de opnåede resultater omsættes i klinisk praksis.

Strategien skal følge den overordnede forskningsstrategi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden og bidrage til at gøre Afd. Z til den mest attraktive anæstesiafdeling i regionen.

Forskningsmål 2016-2018:

 • At tilknytte et forskningslektorat til afdelingen.
 • Sikre at mindst tre seniorforskere i afdelingen på post doc niveau er vejledere for kliniske assistenter eller forskningsårsstuderende.
 • At tilknytte mindst to kliniske assistenter, to forskningsårsstuderende / stud.med. på forskningsophold.
 • Mindst 20 publikationer i peer reviewed tidsskrifter årligt.
 • Mindst 10 videnskabelige foredrag årligt.
 • Gennemsnitligt 1 gennemført ph.d.-forløb årligt.
 • Mindst 500.000 kr. i ekstern finansiering årligt.

Afdelingens forskningsmål vurderes og justeres årligt af afdelingens forskningsudvalg.

Redaktør