​​​

Om afdelingens forskning

En forskningsenhed i ekspansiv vækst, der skal kendes som klinisk relevant, metodestærk, alsidig anæstesiologisk og af høj kvalitet efter national og international målestok.

​​​​​Forskningsstrategi og -mål for
Anæstesiafdelingen, 2022-2024

 

Forskningsstrategi:

Forskningen i Anæstesiafdelingen skal kendes som klinisk relevant, metodestærk, alsidig anæstesiologisk og af høj kvalitet efter national og international målestok.

Dette skal opnås i en stor fælles forskningsenhed med seniore læger med stærk forskningsprofil, faste projektsygeplejersker, projektkoordinator, ph.d.-studerende og øvrige forskere. Alle afsnit i afd. Z skal have aktive forskningsprojekter i en balance mellem at deltage i store multicenterforsøg vs. igangsætte egne projekter. Igangsætning af projekter vedrørende de patientgrupper som er særlige for afd. Z skal prioriteres samtidig med at afdelingen også selvstændigt skal iværksætte store anæstesiologiske multicenterforsøg. Dette understøttes af afdelingen ved fastholdelse af en stab af seniore forskere og projektsygeplejersker på operationsgang, intensiv og andre afsnit. Afdelingens Forskningsudvalg fremmer og koordinerer forskningsindsatsen.

 

Afdelingens vigtigste satsningsområder er aktuelt følgende:

 • Forebyggelse af postoperative kardiovaskulære og pulmonale komplikationer, herunder forskning i oxygenbehandling.
 • Monitorering af vitalparametre og kliniske supportsystemer.
 • Intensiv behandling, herunder af sepsis og metabolisme ved kritisk sygdom.
 • Toksikologi ved akutte forgiftninger.
 • Smertebehandling og patofysiologi ved smerter.

 

Forskningen skal være tværfaglig og en del af den kliniske hverdag i afdelingen, således at alle medarbejdergrupper kan bistå med relevante forskningsopgaver i dagligdagen. Forskningen skal tydeliggøres internt, således at alle i afdelingen kan identificere sig med den, men også så patienterne mærker forskning som et naturligt element i at opnå bedre behandling. Forskningen skal formidles bredt nationalt og internationalt og det skal prioriteres, at de opnåede resultater implementeres i klinisk praksis. Ligeledes skal forskere i afd. Z bidrage til uddannelse om forskning. Strategien skal følge den overordnede forskningsstrategi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden og bidrage til at gøre Afd. Z til den mest attraktive anæstesiafdeling i regionen.

 

Forskningsmål 2022-2024:

 • Sikre etablering af 2-3 kliniske professorater i anæstesiologi i afdelingen.
 • Sikre mindst 2 seniorforskere på overlægeniveau i afdelingen med 50% forskning.
 • Muliggøre at 2-4 afdelingslæger på post doc niveau har 20% forskningstid til at opdyrke eget felt.
 • Vejledning af mindst 5 kliniske assistenter og 3 forskningsårsstuderende / stud.med. med fordeling i alle afsnit.
 • Mindst 60 publikationer i peer reviewed tidsskrifter årligt.
 • Gennemsnitligt 1,5 gennemført ph.d.-forløb årligt hvor hovedvejleder eller primære medvejleder er fra forskningen i Afd. Z.
 • Tilstræbe mindst 4.000.000 kr. i ekstern finansiering årligt.

 

Afdelingens forskningsmål vurderes og justeres årligt af afdelingens forskningsudvalg.


Redaktør