​​

Forskning i afdelingen

Kvalitet, forskning og projekter

I Akutafdelingen ønsker vi at være forrest i udvikling af kvaliteten af vores sundhedsydelser til de borgere, vi betjener. Derfor vil vi sikre og fastholde kontinuerlig og koordineret kvalitetsudvikling på højt niveau, samt løbende evaluering og systematisk monitorering af kvalitetsudviklingen i afdelingen.

Inspireret af Region Hovedstadens kvalitetspolitik har vi valgt at arbejde bredt med kvalitetsbegrebet, så vi forstår kvalitet og patientsikkerhed, som to uadskillelige indsatsområder.

I Region Hovedstadens Kvalitetspolitik er formuleret fire grundlæggende værdier 

 • Behandlingen skal være sikker for patienterne 
 • Patienten skal være i centrum 
 • Behandlingen skal være effektiv 
 • Der skal være lighed i regionens tilbud om behandling

Vores kvalitetsarbejde tager afsæt i ovenstående værdier med udgangspunkt i patientens perspektiv og dennes krav og ret til ensartet og bedst mulig behandling. Patienterne skal involveres professionelt og med respekt. Patentsikkerheden skal kontinuerligt vurderes og forbedres.

Hospitalet har fokus på forskning i akutte patienter. Patientforløbene i og gennem Akutafdelingen er multidisciplinære. Meget forskning iværksættes derfor sent i forløbet. Afdelingen har som hovedindsats i forhold til forskning at være såvel koordinator som initiativtager til projekter, der omfatter disse patientforløb​

Indsatsområder

Vores indsatsområder er

 • Hurtig diagnostik og behandling af sepsis, også et forskningsområde
 • Kvalificering/vedligeholdelse af behandlersygeplejerske kompetencer samt udvidet bemyndigelse til sygeplejersker 
 • Kvalificering af læringsmiljø og kompetenceudvikling 
 • Optimering af medicinafstemning 
 • Optimering af overgange mellem Akutmodtagelsen og Medicinsk Modtageafsnit 
 • Effektivisering af småskadeforløb (Fast track) 
 • Udvikling og implementering af Lean-strategi 
 • Reduktion i anvendelse af blod (Bloodmanagement) 
 • Systematisk Modtagefunktion/team på Medicinsk Modtageafsnit

Medikamentelle forgiftninger, optimering og forskning i patientforløb​

Forskningsområder

Akutafdelingen fokuserer forskningsindsatsen inden for

 1. Akutmodtagelse og akutte sygdomme
 2. Registerforskning og klinisk epidemiologi
 3. Kvalitet

Afdelingens specifikke forskningsområder er

 1. Akut kohorteundersøgelser
 2. Prognosestudier blandt ældre
 3. Sepsis
 4. Risikovurdering
 5. Rhabdomyolyse
 6. Ultralyd
 7. Atrieflimren
 8. Skrøbelighed
 9. Ulykker og traumer

Publikationer

Se liste over afdelingens publikationer

​​
Redaktør