​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Afdelingens forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling beskæftiger sig med forskning​ inden for signalstoffer i nervesystemet, specielt neuropeptider og deres betydning for sygdomsudvikling (klinisk neurokemi).

​Aktuel forskning 

Aktuel forskning fokuserer på betydningen af neuropeptiderne VIP’s og PACAP’s rolle i regulationen og funktionen af hjernens biologiske ur, som styrer vores døgnrytme. Forstyrrelser i hjernens ur kan føre til bl.a. depression, søvnforstyrrelser, hjerte-karsygdomme og kræft.  

Billede forskning.jpg

Billede af Hjernens ur  den suprachiasmatiske kerne (SCN) farvet for
klokkegenet PER1 (blå), neu​rotransmitterne VIP (grøn) og AVP (rød).
Foto: Jens Hannibal; IMIC, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital


Klinisk Biokemisk Afdeling samarbejder desuden med Ortopædkirurgisk Afdeling om forskning i forebyggelse, diagnosticering og behandling af osteoporotiske frakturer. Et særligt fokusområde er prædiktorer for mortalitet og reduktion af mortalitet hos hoftefrakturpatienter.

Forskningspersonale og -faciliteter

Forskningsgruppen består af en række seniorforskere, bioanalytikere, laboranter samt dyreassistenter og -elev. Periodevis indgår ph.d.-studerende, specialestuderende, bachelorstuderende og eksternt finansierede postdocs. 

Forskningsfaciliteterne omfatter laboratorier med moderne udstyr. Det dyre-eksperimentelle arbejde er centralt for afdelingens forskningsaktiviteter.
Afdelingen har egen dyrestald, hvor der blandt andet avles transgene mus, hvor signalstofferne eller deres receptorer er elimineret. I forbindelse med dyrestalden
er der dyreoperationsfaciliteter og laboratorier til dyreadfærdsstudier. 

Al forskningsaktivitet foregår på Bispebjerg Hospital. ​​
Redaktør