Enhedens opgaver

​ESFE's primære formål er at initiere og gennemføre klinisk sygeplejeforskning baseret på hospitalets behov for udvikling af ny viden. ESFE skal tillige bidrage til sygeplejerskers videnskabelige kompetenceudvikling i relation til forskning og udvikling af en evidensbaseret sygepleje. Derudover varetager enheden opgaver relateret til gennemførelsen af ”Strategi for sygepleje 2019-2023”.

Klinisk sygeplejeforskning

ESFE's forskningsaktiviteter varetages af to sygeplejefaglige forskningskonsulenter i samarbejde med afdelingerne. Den igangværende forskning omhandler organisk delirium, som er et fælles  sygeplejefagligt indsatsområde på BFH.

Udvikling af evidensbaseret sygepleje

ESFE varetager, efter aftale, de enkelte afdelingers behov for kurser, vejledning, journal clubs, undervisning, udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer samt deltagelse i udviklingsprojekter. 

Derudover vurderer ESFE eksisterende kliniske retningslinjer sammen med Netværk for kliniske sygeplejespecialister , mhp. vurdering af retningslinjernes egnethed til implementering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Strategi for sygepleje 2019-2023 

ESFE varetager opgaver i forhold til Strategi for sygepleje, f.eks. udbredelse af kendskab til begrebsrammen Fundamentals of Care samt deltagelse i arbejdet med fælles sygeplejefaglige indsatsområder.Kontakt

Christina Emme
Sygeplejefaglig Forskningskonsulent, ph.d.
Tlf.: 3068 4728

Iben Tousgaard
Sygeplejefaglig forskningskonsulent
Tlf.: 2449 0155