​​

Zelo Fase I Enhed

Zelo er en videreførelse af forskningsenheden af samme navn på Gentofte Hospital.
Zelo har et sengeafsnit med 12 sengepladser og observations- og telemetriudstyr. Desuden rådes over et laboratorium, et lokale til håndtering af forsøgsmedicin, undersøgelses- og depotrum samt kontor- og opholdsfaciliteter.

Zelo tilbyder forskningsfaciliteter til gennemførelse af klinisk farmakologiske studier, typisk fase I og II, der stiller særlige krav til kompetencer og organisation. 

I Zelo kan der udføres såvel kommercielle som non-kommercielle studier. Kommercielle studier vil primært blive gennemført i samarbejde med ​DanTrials ApS, som er et CRO (Contract Research Organisation), der har aftale med hospitalet om anvendelse af faciliteterne. 

Forskere i Region Hovedstaden kan vederlagsfrit, eventuelt i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling, placere kliniske studier i Fase I-Enheden efter nærmere aftale.


Redaktør