​​​​

Zelo Fase I Enhed

Zelo Fase I Enhed stiller faciliteter, viden og ressourcer til rådighed for forskere i Region Hovedstaden.

​Zelo Fase I Enhed har et sengeafsnit med 10 sengepladser og observations- og telemetriudstyr. Desuden rådes over et laboratorium, et lokale til håndtering af forsøgsmedicin, undersøgelses- og depotrum samt kontor- og opholdsfaciliteter.

Det er muligt at udføre tidlige fase 1/2-studier, men klinikken kan benyttes til forsøg i alle kliniske faser.

I Zelo Fase I Enhed kan der udføres såvel kommerciell​​​​e som non-kommercielle (akademiske) studier.

​​

Akademiske studier

Forskere i Region Hovedstaden kan vederlagsfrit, eventuelt i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling, placere kliniske studier i Zelo Fase I Enhed efter n​ærmere aftale.

Kommercielle studier

Kommercielle studier vil primært blive gennemført i samarbejde med DanTrials ApS, som er et CRO ('Contract Research Organisation'), der har aftale med hospitalet om anvendelse af faciliteterne.

Kont​​​​akt

Forespørgsler om mulighed for benyttelse af Zelo Fase I Enhed bedes rettet til:​​

Trial Unit Manager​
Troels Riis, sygeplejerske, M​Sc
Telefon: 3863 5747 / 2660 0147
E-mail: troels.riis@regionh.dk

​Ansvarlig læge
David Peick S​onne, afdelingslæge, ph.d.
Telefon: 3863 5454 / 5194 7011
E-mail: david.peick.sonne@regionh.dkRedaktør