Bekæmpelsesmidler

Risiko:

En generelt farlig produktgruppe med store variationer i risici. Se fareklasse og mærkning. De mest giftige mærket T, Tx kræver specialtilladelse og må kun anvendes erhvervsmæssigt. En række bekæmpelsesmidler skal ikke faremærkes. Disse midler vil ofte findes i private hjem.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst rum, altid i originalindpakningen. Følg sikkerhedsforskrifterne. Mange forgiftningsuheld hos børn indtræder i forbindelse med anvendelsen.

Yderligere information:

Insektmidler, algemidler, ukrudtsmidler, myrelokkedåse, Round-up, bor, myggemidler, midler mod mus og rotter, svampemidler, træbeskyttelsesmidler.

Redaktør