Træbeskyttelsesmidler

Risiko: 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg anvisningerne på etiketten samt risiko- og sikkerhedssætningerne.


Redaktør