Træbeskyttelsesmidler -Træbeskyttelsesmidler

Risiko:

I visse træbeskyttelsesmidler indgår organiske tinforbindelser, se tinforbindelser​​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg anvisningerne på etiketten samt risiko- og sikkerhedssætningerne.
Redaktør