Insektbekæmpelsesmidler

Risiko: 

Insektmidler til hjemmebrug er ofte relativt ufarlige ved indtagelse af mindre mængder. Vær altid opmærksom på evt. faremærkning. De kan f.eks. indeholde organiske fosforforbindelser, pyretriner, se disse produkter. Der anbefales risikovurdering for det specifikke produkt ved Giftlinjen, handelsnavn, indholdsstof og koncentration er væsentlige oplysninger for vurderingen.

Forholdsregler: 

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn.


Redaktør