Insektbekæmpelsesmidler

Risiko:

Insektmidler til hjemmebrug er ofte relativt ufarlige ved indtagelse af mindre mængder. Vær altid opmærksom på evt. faremærkning. De kan f.eks. indeholde organiske fosforforbindelser, pyretriner, se disse produkter. OBS! Opløsningsmidlet er ofte et petroleumsprodukt.


Forholdsregler:

Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab, altid i originalindpakningen. Følg vejledning på etiketten samt risiko- og sikkerhedsanvisningerne.

Redaktør