Ukrudtsmidler

Risiko:

Ukrudtsmidler til brug i hjemmet omfatter bl.a. fenoxyedikkesyreforbindelser (MCPA m.fl.) og glyphosat (Roundup). Fortyndede brugsopløsninger i mindre mængde medfører kun begrænset risiko for forgiftning, hvorim​od koncentrerede produkter indebærer en risiko for alvorlig forgiftning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fortynd med et glas mælk eller vand. Kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling. Ved hudkontakt: Vask grundigt.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab, altid i originalindpakningen. Følg vejledning på etiketten samt risiko- og sikkerhedsanvisningerne.
Redaktør