Ukrudtsmidler

Kaldes også: 

Roundup, Glyphosat, trinol, DEET, citronella, picaridin, phenoxysyrer 

Risiko: 

Fortyndede brugsopløsninger i mindre mængde medfører kun begrænset risiko for forgiftning, hvorimod koncentrerede produkter indebærer en risiko.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fortynd med et glas væske. Ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12
Ved hudkontakt: Vask grundigt.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde, altid i originalindpakningen. Følg vejledning på etiketten samt risiko- og sikkerhedsanvisningerne.


Redaktør