Rottegift, musegift

Kaldes også: 

Rottekorn, musekorn, muldvarpegift, phosphin, phosphid

Risiko: 

Ofte indgår blod-koagulationshæmmende stoffer som bromadiolon og coumatetralyl i lav koncentration, i reglen ufarlig ved engangsindtagelse af små mængder. Langtidsvirkende rottegift af denne type kan dog indebære risiko. Børn der laver mad med røde korn er udsat for forgiftningsfare.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Følg forskrifterne på etiketten.
OBS! Giftmærkede produkter må kun anvendes af personer med særlig tilladelse og indebærer stor forgiftningsrisiko. Skal opbevares i særligt, aflåst giftskab.


Redaktør