Rottegift m.v.

Risiko:

Ofte indgår blod-koagulationshæmmende stoffer som bromadiolon og coumatetralyl i lav koncentration, i reglen ufarlig ved engangsindtagelse af små mængder. Langtidsvirkende rottegift af denne type kan dog indebære risiko.

Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om risiko og behandling. Ved indtagelse: Fremkald straks opkastning. Tag på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Følg forskrifterne på etiketten. OBS! Giftmærkede produkter f.eks. aluminiumphosphidtabletter til rygning mod mosegrise og muldvarpe må kun anvendes af personer med særlig tilladelse og indebærer stor forgiftningsrisiko. Skal opbevares i særligt, aflåst giftskab.
Redaktør