Anti-algemidler

Til vandsenge og svømmebassiner med videre.

I brugsopløsninger oftest ufarlige, men ætsende og evt. giftige i koncentreret form. Indeholder ofte kvarternære ammoniumforbindelser​​, se dette produkt.

Risiko:

Koncentrerede produkter er oftest risikable, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kan der rettes henvendelse til Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

I kemikalieskab.

Redaktør