​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Center for Translationel Forskning (CFT) skal være en platform for forskningssamarbejder over specialegrænser.

November, 2018​

Nyt center for forskning på tværs af specialer

​Center for Translationel Forskning skal bygge bro mellem forskere og klinikere og mellem specialer – til gavn for patienterne.

I begyndelsen af 2019 åbner Bispebjerg Hospital dørene til en ny laboratorie- og logistikbygning, der samtidig skal danne rammen om en helt ny måde at samarbejde om forskning på – på tværs af specialer og forskningsafsnit.

Overførbar forskning

Det nye Center for Translationel Forskning (CFT) skal være en platform for forskningssamarbejder over specialegrænser. Målet er at styrke forskning, der foregår ud fra et helhedssyn på patienterne og som er tæt på den kliniske hverdag og dermed hurtigt kan blive omsat og komme patienterne til gode. ’Translationel’ betyder overførsel eller oversættelse og henviser til forskning, der nemt kan overføres til praksis.

Bygger bro over kløften

Celeste Porsbjerg, professor og overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling, er udnævnt til centerchef for det nye center. Hun mener, at der mere end nogensinde er behov for samarbejde på tværs mellem de læger, der møder patienterne i klinikken og forskerne i laboratorier og bag skriveborde:

– De seneste år er kløften mellem forskere og klinikere blevet dybere. Det har medført et såkaldt ’translational gap’ – i og med, at meget af den forskning, der bliver lavet, aldrig bliver omsat til gavn for patienterne. Derfor er det så vigtigt at få etableret samarbejder på tværs, hvor patienternes udfordringer er i centrum, siger professoren.

En platform for samarbejde

Professoren håber, at centret kan blive en platform for samarbejde på kryds og tværs mellem forskere og klinikere fra forskellige specialer:

– Idéen er, at alle byder ind med de værktøjer og den viden, de har. Klinikerne ved, hvilke udfordringer, patienterne har, mens forskerne kan bidrage med laboratorier og registerdata. Det skal være et sted, hvor vi sammen undersøger, om vi har fælles, kliniske udfordringer, som vi kan hjælpes ad med at løse, understreger hun.

Da centret ligger i tæt tilknytning til Akutmodtagelsen vil det være oplagt med forskningssamarbejder om akutte patienter, der lider af flere sygdomme (co-morbiditet).

Inspireret af deleøkonomi

Ved at etablere de fysiske rammer, hvor forskere fra forskellige specialer kan mødes og udveksle idéer, er håbet, at der vil opstå et rum til vidensdeling, samarbejder og synergi. Det skal CFT understøtte ved at igangsætte fælles aktiviteter såsom videndeling i form af seminarer, præsentationer af forskning og formidling af kontakter samt fælles undervisning og uddannelse. Desuden kommer bygningen til at rumme fælles laboratoriefaciliteter, fx rum til analyser og faciliteter til undersøgelse af patienter.

Tanken er, at CTF bliver skabt af brugerne, dvs. forskergrupper fra hospitalets afdelinger, som på frivillig basis bidrager med viden og apparatur. Inspirationen er deleøkonomi, som man fx finder i delebil-ordninger.

– Noget af det apparatur, afdelingerne råder over, bliver kun brugt en brøkdel af tiden – hvorfor ikke dele det med andre, slutter Celeste Porsbjerg.​
Redaktør