​November, 2018

Om akutforskerhold

​Et hold medicinstuderende rykker ud 24/7 for at understøtte forskningsprojekter ved fx at tage blodprøver og foretage målinger på patienter.

  • ​I forbindelse med Center for Translationel Forskning (CTF) er det planen at oprette et såkaldt akutforskerhold.
  • Det skal bestå af en gruppe medicinstuderende, der kan rykke ud 24/7 for at understøtte forskningsprojekter ved fx at tage blodprøver og foretage målinger på patienter og bistå med inklusion af patienter i kliniske forsøg.
  • Anæstesiafdelingen har allerede etableret et akutforskerhold, som tilser patienter i forskningsprojekter weekend og helligdage.
  • I dag har de enkelte afdelinger på hospitalet typisk vanskeligt ved at dække forskningsprojekter 24/7. Derfor vil det være en fordel i CTF at samarbejde om et hold af akutforskere, der kan understøtte flere forskningsprojekter ad gangen.
  • På længere sigt er det desuden planen, at et akutforskerhold skal indsamle data for en såkaldt akut Bispebjerg kohorte af patienter, som vil være en nøgleaktivitet i CTF.

Redaktør