​November, 2018

Om Center for Translationel Forskning

​De fire grundelementer i centret er: Vidensdeling, laboratoriefaciliteter, undervisning og uddannelse og patientundersøgelser.

  • Center for Translationel Forskning (CTF) åbner i januar 2019. Det skal være kernen i et stærkt translationelt forskningsmiljø tæt på – og til gavn for – patienterne.
  • CTF hører hjemme i den nye laboratorie- og logistik-bygning på Bispebjerg Hospital.
  • CTF skal stimulere forskningsmiljøerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, så hospitalet kan bevare og udbygge sin position som en af spydspidserne inden for forskning.
  • De fire grundelementer i centret er: Vidensdeling, laboratoriefaciliteter, undervisning og uddannelse og patientundersøgelser.
  • I øjeblikket er 10 forskergrupper tilknyttet centret.
  • CTF ledes af overlæge, professor Celeste Porsbjerg fra Lungemedicinsk Afdeling.
  • En styregruppe bestående af repræsentanter for de forskningsgrupper, der er tilknyttet centret, står for at udarbejde de nærmere retningslinjer for centret.
  • En bestyrelse fastlægger de overordnede rammer for CTFs virke. I bestyrelsen sidder bl.a. hospitalets vicedirektør med ansvar for forskning, leder af CTF, formanden  for Forskningsudvalget, den koordinerende professor og to repræsentanter fra styregruppen. Derudover den ledende overlæge for Akutmodtagelsen og en afdelingsleder udpeget af direktionen.


 ​
Redaktør