​Professor og centerchef Celeste Porsbjerg.

November, 2018​​

Samarbejde giver energi

​For Celeste Porsbjerg er der ikke langt fra forskning i svær astma til forskningssamarbejde på tværs. Det handler om at være fælles om at løse patienternes udfordringer.

​Som nyudnævnt centerchef for det kommende Center for Translationel Forskning (CTF) skal professor Celeste Porsbjerg stå i spidsen for at bygge et helt nyt tværfagligt forskningsmiljø op. Men hvorfor kaster en professor og overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling med speciale i svær astma sig over sådan en opgave?

Celeste Porsbjergs forskning er forankret i Lungemedicinsk Forskningenhed på Bispebjerg Hospital. Den er en af de største forskningsenheder – og netop derfor føler hun en forpligtelse til at bidrage til at opbygge et forskningsmiljø på tværs:

- Jeg ser det lidt som et samfund: Når man kan noget, har man et ansvar. De brede skuldre skal være med til at bære det, siger hun.

Et værksted

For Celeste Porsbjerg ligger idéen om translationel forskning naturligt i forlængelse af den forskning, hun bedriver inden for sit speciale:

- Når man har at gøre med mennesker med svær astma, der ikke kan afhjælpes med de sædvanlige midler, er man nødt til at se nærmere på de mekanismer, der er på spil. Det indebærer et tæt samarbejde med grundforskere om at finde forklaringer og løsninger. For mig er det en naturlig arbejdsmåde – og jeg ser CTF som et værksted, hvor vi kan gøre netop det, fortæller hun.

Professorens egen erfaring er, samarbejde giver energi – og at det er motiverende som forsker at samarbejde med dygtige forskere fra andre specialer. Derfor er hun overbevist om, at de forskere, der engagerer sig og bidrager til CTF vil opleve, at de får deres indsats tifold igen.

Et synligt center

Celeste Porsbjergs opgave som leder af CTF bliver i første omgang at gøre centret kendt og attraktivt for de kliniske forskere på hospitalets afdelinger. Indtil videre er det først og fremmest forskere, der arbejder i laboratorier, som har vist interesse for centret, på grund af de gode laboratorieforhold, det rummer. Mens dem, der laver klinisk forskning først nu skal til at opdage, hvordan de kan få glæde af centeret. CTF rummer således både testcenter til patientundersøgelser, samt gode møde- og undervisningsfaciliteter, ud over et stort laboratorium.

Målsætningen er derfor at få etableret en åben forskningsplatform, der kan tiltrække mange forskellige forskere:

- Stedet skabes af de forskningsmiljøer, der er på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det skal fungere som en fælles platform – så det er vigtigt at signalere, at det er et åbent sted, som alle kan være med til at præge, understreger professoren.

Patienternes stemme er vigtig

Hun håber, at CTF på længere sigt kan være med til at sætte Bispebjerg Hospital på landkortet internationalt, som et forskningsaktivt hospital, der samarbejder med universiteter både i Danmark og andre lande. Også patienternes stemme er vigtig:

- Vi skal være gode til at gøre vores forskning relevant for patienterne. Og til at involvere patienterne aktivt i centrets arbejde, så vi er sikre på, at de kan se sig selv i den forskning, vi laver, slutter professoren.
Redaktør