Bønner

Phaseolus

B
eskrivelse
Bønner af alle arter tilhørende slægten Phaseolus anses for giftige i rå tilstand. Lima-Bønne indeholder cyanbrinte-holdig glykosid. Øvrige arter indeholder lektin og phasin, der er varmefølsomme og ødelægges ved kogning i mindst 1/2-1 time. Rå, spirende, tørrede eller utilstrækkeligt kogte bønner kan indebære forgiftningsrisiko.

Symptomer

Se Have-Bønne, Heste-Bønne, Lima-Bønne, Pral-Bønne nedenfor.

Forholdsregler

Se Have-Bønne, Heste-Bønne, Lima-Bønne, Pral-Bønne nedenfor.

Redaktør