Maling, lakker

Risiko: 

I de fleste moderne bygningsmalinger er opløsningsmidlet vand, men kan være et organisk opløsningsmiddel - terpentin, xylen, toluen og alkoholer. Maling og lak består af bindemiddel, opløsningsmiddel og tilsætningsstoffer. Maling, men ikke lak indeholder yderligere farvestof. 
Bindemidlet er typisk en harpiks, alkyd, akryl, epoxy, polyuretan.
Pigmenterne kunne for årtier siden indeholde tungmetaller: Bly, cadmium og krom og udsættelse for disse tungmetaller kan indebære en særlig risiko.
De vandbaserede malingstyper udgør ikke forgiftningsrisiko ved indånding. Risikoen ved indånding af maling på basis af organiske opløsningsmidler afhænger af opløsningsmidlets og af det malede areal og ventilation. Symptomerne kan være beruselse og hovedpine.

Forholdsregler: 

Sørg for ventilation, søg ud i frisk luft. Forværring af symptomerne forventes ikke når udsættelsen er afbrudt.
Indtagelse af vandbaserede bygningsmalinger indebærer begrænset risiko. Indtagelse af store mængder kan medføre mave-tarm gener.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Yderligere information: 

Redaktør