Xylen

Risiko:

Risiko for bevidstløshed. Ved indtagelse desuden risiko for såkaldt kemisk lungebetændelse, da xylen let kan komme i lungerne. Kan bl.a. indgå i visse malinger, lakker og fortyndere.


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag evt. på skadestue. Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.
Redaktør