Xylen

Kaldes også: 

Organisk opløsningsmiddel, fortynder.

Risiko: 

Risiko for bevidstløshed. Ved indtagelse desuden risiko for såkaldt kemisk lungebetændelse, da xylen let kan komme i lungerne. Kan bl.a. indgå i visse malinger, lakker og fortyndere.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Fremkald ikke opkastning.  Hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt 4-6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk, kontakt vagtlæge eller Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør