Terpentin

​Her kan du læse om:

  • Terpentin, mineralsk
  • Terpentin, vegetabilsk

Terpentin, mineralsk

Kaldes også:

Petroleumsprodukter, stenkuls terpentin, solvent naphtha.

Risiko: 

Svimmelhed, beruselse ved indånding. Ved indtag risiko for kemisk lungebetændelse. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv væske i små slurke.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Symptomer på kemisk lungebetændelse kan komme inden for de første 6 timer. 
Hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt 4-6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk, kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
OBS! Mange forgiftningstilfælde sker, når børn drikker af beholdere osv., hvor pensler står til rens eller der er sket omhældning til f.eks. sodavandsflasker

Terpentin,  vegetabilsk

Kaldes også: 

Teaktræsolie, fransk terpentin, Forekommer især som opløsningsmiddel til kunstnerfarver og evt. i møbelpolishmidler. 

Risiko: 

Vegetabilsk terpentin indebærer stor forgiftningsrisiko. Giver bl.a. ildebefindende, opkastning, bevidsthedspåvirkning, evt. nyrepåvirkning. Risiko for kemisk lungebetændelse.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.
Hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt 4-6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk, kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
OBS! Mange forgiftningstilfælde sker, når børn drikker af beholdere osv., hvor pensler står til rens eller der er sket omhældning til f.eks. sodavandsflasker.

Redaktør