Petroleum og petroleumsprodukter

Risiko:

Indtagelse medfører stor risiko specielt for børn. Kan nemt komme ned i lungerne og give en såkaldt kemisk lungebetændelse. Langvarig hudkontakt kan give brandsårslignende skader. Andre flygtige petroleumsprodukter såsom terpentin, renset benzin, fortynder kan give bevidsthedspåvirkning ved indånding. Kontakt Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle skefulde væske, gerne mælk, fløde eller flødeis. Tag på skadestue, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over en slurk.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab eller rum. OBS! Mange forgiftningstilfælde indtræffer med disse produkter, når de ikke opbevares i originalpakningen, f.eks. beholdere med pensler i, lampeolie i olielamper.
Redaktør