Petroleum

Kaldes også: 

Grilltændvæske, petroleum, opløsningsmiddel, tændvæske, lampeolie, terpentin, fortynder, benzin, olie, dieselolie, fyringsolie, petroleumsprodukter. 

Risiko: 

RISIKO FOR ALVORLIG FORGIFTNING. Indtagelse medfører stor risiko, specielt for børn. Kan nemt komme ned i lungerne og give kemisk lungebetændelse. Langvarig hudkontakt kan give brandsårslignende skader. Andre flygtige petroleumsprodukter såsom terpentin, rensebenzin, fortynder har samme risiko. OBS! Mange forgiftningstilfælde indtræffer med disse produkter, når de ikke opbevares i originalpakningen, f.eks. beholdere med pensler i, lampeolie i olielamper.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv lidt væske. Ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 
Symptomer på kemisk lungebetændelse kan komme indenfor de første 6 timer, så hvis barnet hoster eller bliver sløv så ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagt.

Opbevaring:

Opbevares udenfor børns rækkevidde og i original emballage.
Redaktør