Nyt Hospital Bispebjerg bygger på MARS

​Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital bliver opgraderet med i alt 750 nye kvadratmeter, der skal rumme en ny modtagelse og en midlertidig røntgenklinik med det astronomiske tilnavn MARS. Det sker som et led i byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og skal gøre behandlingen af akutte patienter nemmere i byggeperioden.

Vent...

​ Bygning 7 (midt i billedet) huser blandt andet Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Bygningen bliver snart udvidet med en midlertidig tilbygning, der skal rumme en røntgenklinik og en ny indgang for akutte patienter. Akuthus-byggegrunden ses nord for bygningen. Foto: Dragør Luftfoto.


Satellitter og planeter er normalt ikke noget, man forbinder med en tur på hospitalet. Men på Bispebjerg Hospital kan patienterne snart komme en tur til MARS (Midlertidig Akut- og Røntgen-Satellit), hvis de besøger Akutmodtagelsen.

Som en del af byggeriet af det nye hospital på Bispebjerg opføres en midlertidig bygning i forbindelse med Akutmodtagelsen. Den skal sikre, at akutte patienter fremover nemmere kan få foretaget røntgenundersøgelser og dermed hurtigere stillet en diagnose.  Totalentreprisen er netop blevet tildelt MT Højgaard, og byggeriet går i gang i løbet af efteråret 2018.

Løser pladsudfordringer

Udover røntgenfunktionen, der bliver på omkring 500 kvadratmeter, bliver Akutmodtagelsen udvidet med 250 kvadratmeter, og den nye MARS en kærkommen forbedring af forholdene for både patienter og personale:

"I dag oplever vi en del pladsudfordringer. Vi har for mange patienter i venteværelserne og mangel på senge. Patienterne bliver nogle gange henvist til gangene, og det vil vi gerne undgå. Med den nye udvidelse kan vi give patienterne en bedre modtagelse og et receptionsområde, der tager hensyn til diskretion," fortæller en begejstret Birgitte Godiksen Troldborg, der er afdelingssygeplejerske i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Birgitte Godiksen Troldborg (th) glæder sig til samarbejdet med Jan Bovin (tv), ledende radiograf fra Røntgenafdelingen på Bispebjerg Hospital om at give patienterne en endnu hurtigere behandling. Foto: Louise Bendixen

Bygges i faser

Det store nye Akuthus på Bispebjerg bliver bygget i flere faser. På grund af den begrænsede plads på hospitalsgrunden er det nødvendigt skiftevis at rive ned og bygge nyt for at få plads til Nyt Hospital Bispebjerg. En af de bygninger, der først skal rives ned, er nordenden af bygning 7, der i dag huser operationsgang og røntgenafdelingen. Disse funktioner skal som de første flyttes ind i Nordblokken, som er den første del af Akuthuset, der bliver bygget. Nordblokken kan allerede tages i brug i 2021.

Den nye Akutmodtagelse i Akuthuset er dog først klar til at modtage patienter omkring 2023, så i den mellemliggende periode kan man få scannet hovedet eller røntgenfotograferet benet i den nye MARS – frem for at skulle sendes 500 meter gennem en tunnel til den store nye røntgenafdeling. Det nedsætter ventetiden for patienterne og gavner samarbejdet på tværs af afdelingerne.


Ny midlertidig indgang til akutte patienter

Over de næste fem år bliver store dele af Bispebjerg Hospital omdannet til en byggeplads, og for at skåne patienter og pårørende for byggetrafik og bøvl med at finde vej, bliver den offentlige indgang for patienter, der selv ankommer til Akutmodtagelsen, flyttet om på den sydlige side af bygningen. Den nordlige indgang bliver udelukkende for ambulancer og trombolyse-kørsler (patienter med blodpropper), og på den måde skiller man trafikken ad og sikrer bedre adgangsveje for alle.

"Noget af det, der gør vores byggeri udfordrende, er at vi bygger på et hospital i fuld drift. Igangsættelsen af MARS betyder, at vi kan aflaste sygehusdriften ved at flytte patienterne om på den anden side af bygningen. På den måde skaber vi ro omkring patienternes oplevelse af besøget på hospitalet, " siger byggechef Michael Southcott fra Nyt Hospital Bispebjerg.


MARS bliver bygget fra efteråret 2018 og forventes at stå klar til patienter i foråret 2019.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor