Nyt Hospital Bispebjerg reducerer risiko med tilpasset udbudsstrategi

​Nyt Hospital Bispebjerg tilpasser kursen for udbuddet af Akuthuset til knap 1,5 mia. Efter en grundig risikovurdering går byggeorganisationen nu efter én totalentreprenør, der skal håndtere det komplekse hospitalsbyggeri. 

Vent...

Nyt Hospital Bispebjerg tilpasser udbudsstrategien for at reducere risici. Byggegruben til første del af Akuthusbyggeriet står færdig til oktober. Foto: Byggeriets Billedbank 


Gravemaskinerne er allerede i fuld gang med at fjerne jord fra byggegrunden på Bispebjerg Hospital. Jordarbejdet forventes afsluttet i oktober måned, og så er der gjort klar til, at byggeriet af det 77.500 kvadratmeter store Akuthus kan begynde. 

Men først skal der findes en totalentreprenør, der kan bygge det store hus. Afhængig af blandt andet myndighedsbehandlingen forventes udbuddet af Akuthuset klar i slutningen af 2018. Akuthuset bliver udbudt som én stor totalentreprise, hvor det tidligere havde været tænkt at dele opgaven op i to udbud; henholdsvis en totalentreprise på Nordblokkken og en storentreprise på Sydblokken.

”Vi er kommet længere i projektering af det omfattende byggeri og finder det i dag mest hensigtsmæssigt med én totalentreprise frem for to forskellige entrepriser, der skulle blive til ét hus. Derfor vælger vi nu at tilpasse udbudsstrategien og i øvrigt gå efter en udbudsform, der rummer mere plads til dialog med de bydende,” siger byggechef Michael Southcott fra Nyt Hospital Bispebjerg.

Bygges i faser

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg er en kompleks størrelse, da der skal bygges på begrænset plads på et hospital i fuld drift. Oveni det kommer, at der skal bygges, hvor en eksisterende bygning med operationsgang og røntgenafdeling ligger i dag. For at løse den udfordring har projektorganisationen bag Nyt Hospital Bispebjerg valgt at dele Akuthusbyggeriet op i to overordnede faser: Nordblokken og Sydblokken.

Faseinddelingen er en del af en kompleks rokadeplan, der betyder, at personale og udstyr kan flyttes ind i Nordblokken, når den er færdigbygget, og at Akuthuset således kan tages gradvist i brug i løbet af byggeperioden.

Den tilpassede udbudsstrategi har til formål at reducere den risiko, der potentielt ligger i den såkaldte ’grænseflade’ mellem Nord- og Sydblokken, i forhold til både tid og økonomi. Denne grænseflade ville blive mere udfordrende med to forskellige entrepriser på samme byggeplads, og ved at alliere sig med en totalentreprenør, er der også mindre planlægning af logistikken på et hospitalsområde, der i forvejen er presset på pladsen.

Byggechef Michael Southcott fra Nyt Hospital Bispebjerg. Foto Byggeriets Billedbank

Overholder den økonomiske ramme

I byggeprojektets rådgivergruppe har der tidligere været uenighed omkring det estimerede byggebudget. Derfor har bygherreorganisationen på Bispebjerg brugt de seneste måneder på sammen med rådgiverne at gå projektet igennem med en tættekam, og økonomien ser fornuftig ud:

”Vi har været igennem en omfattende proces for at validere, at det, der nu er på bordet, ligger inden for den økonomiske ramme, der er udstukket. Og det er faktisk lykkedes os uden at skulle skære vigtige funktioner ud af projektet,” siger en tilfreds byggechef Michael Southcott.

Han forklarer, at budgettet er reduceret ved eksempelvis at optimere den bærende konstruktion mellem etager, ved at finde bedre og i øvrigt billigere facadeløsninger samt andre tekniske ændringer.

Politisk tilfredshed

Lars Gaardhøj (Socialdemokratiet) er formand for byggeprojektets politiske følgegruppe, og han udtrykker tilfredshed med fremdriften af byggeriet. Han glæder sig over, at projektet nu ligger inden for den økonomiske ramme:

”Det er ingen hemmelighed, at der har været lidt blæst omkring der her byggeri, og det glæder mig, at der nu ligger en plan for udbuddet. Det er et rigtig spændende projekt, som jeg har fulgt længe, og jeg glæder mig til at se det realiseret, så vi kan få en et nyt moderne hospital på Bispebjerg til glæde for patienter, pårørende og personale,” siger Lars Gaardhøj.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor