Alle sengestuer har niveaufri adgang til haverum, og haverummene er omgivet af én-etages bygninger, hvilket sikrer gode lysforhold. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

Psykiatriens patienter får lys og adgang til haver

Vinderen af konkurrencen om at tegne Ny Psykiatri Bispebjerg er et team med Friis & Moltke og PLH Arkitekter i spidsen. Projektet, der bliver et af Danmarks største psykiatriske centre, udmærker sig ved at give alle patienter niveaufri adgang til haverum.

​Østdanmarks største psykiatriske center, der skal bygges på Bispebjerg, bliver udformet som en række af rektangulære gårdhavehuse, der i en rytmisk bevægelse følger landskabet. Det blev afsløret den 3. februar, hvor Friis & Moltke A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, Sintef A/S og Møller & Grønborg A/S blev kåret som vindere af konkurrencen om at tegne Ny Psykiatri Bispebjerg, der hører under Region Hovedstaden.

Hvert af de tre bygningsafsnit har et lille knæk, der tilfører projektet variation, vinkler haverummene imellem sengeafsnittene og mindsker indkigsgener mellem afsnittenes sengestuer. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.​

​​​God adgang til haver

Det har været meget vigtigt i projektkonkurrencen, at alle patienter skal have adgang til grønne haverum. Det har vinderprojektet løst på elegant vis. Bygningernes to plan er forskudt i forhold til hinanden, så begge etager har niveaufri adgang til haverum, og så alle indre haverum er omgivet af én-etages bygninger, hvilket sikrer gode lysforhold.

”De menneskelige hensyn skal veje tungt, når vi bygger et nyt psykiatrisk hospital. Mennesker, der lever med en svær psykisk sygdom er typisk indlagt i længere tid og derfor bliver adgangen til grønne områder og følelsen af tryghed meget vigtig,” siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

​​Danmarks næststørste psykiatriske center

Ny Psykiatri Bispebjerg skal samle Psykiatrisk Center København på én matrikel. Nybyggeriet opføres i det nordøstlige hjørne af Bispebjerg Hospital, hvor hospitalets uddannelsescenter og dele af det psykiatriske center ligger i dag. Dertil kommer renovering af Lersø Komplekset, som skal huse psykiatriens ambulatorier. De 23.750 kvm. nybyggeri med 200 en-sengsstuer gør Ny Psykiatri Bispebjerg til Danmarks næststørste, og regionsrådsformanden er stolt af projektet:

”Projektet giver ikke bare patienterne, men også personalet en større følelse af tryghed, overskuelighed og sikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi giver psykiatrien dette tiltrængte løft.”

Ny Psykiatri Bispebjerg får et sympatisk udtryk og en menneskelig skala, der passer godt ind i det eksisterende Bispebjerg Hospital. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

​​Godt for patienter og personale

Psykiatrisk Center København har udarbejdet en vision for psykiatrien, om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder. Projektkonkurrencen har taget udgangspunkt i disse værdier. Det handler blandt andet om, at arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så Psykiatrisk Center København kan tilbyde sammenhængende patientforløb af høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere.

Seniorprojektleder Gert Bonde Harup fra Ny Psykiatri Bispebjerg er meget tilfreds med resultatet:

”Projektet skaber løsninger, hvor udformning, forløb og materialevalg i særlig grad understøtter og inspirerer til de planlagte aktiviteter. For eksempel kan man i stueplan benytte et indre haverum i forbindelse med træning og aktivitet,” siger han og fortsætter:

”Der er optimale, funktionelle sammenhænge mellem de enkelte sengeenheder, sengeafsnit og kontorfaciliteter. Det er enkelt for personalet at arbejde på tværs af sengeafsnit og sengeenheder, både på samme etage og på etagen over og under via en intern personaletrappe. Det giver god fleksibilitet og sikkerhed for personalet.”

Over de kommende år skal projektet tilpasses og finpudses i dialog med brugerne. Byggeriet begynder i 2018.​

Redaktør