​Hovedindgangen til Ny Psykiatri Bispebjerg bliver åben og invitererende. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

Velkommen i sikkerheden

​Patienter og pårørende, der kommer til Ny Psykiatri Bispebjerg, skal føle sig ventede og velkomne. Samtidig er det også vigtigt, at bygningerne og deres indretning giver den bedst mulige sikkerhed for alle. Det er en hårfin balance mellem de to ønsker, og arkitekterne lægger op til, at bygningerne i sig selv skal sænke konfliktniveauet.

”Huset skal være hensynsfuldt og hverken stigmatisere eller pakke folk ind. Hvis man som patient skal have behandlet sit brækkede ben bliver man på hospitaler behandlet respektfuldt og med naturligt hensyn til den fysiske sygdom. Tilsvarende skal Ny Psykiatri Bispebjerg hjælpe mennesker, der er psykisk syge, og give gode rammer for behandlingen.”

Sådan fortæller arkitekt Anders Christian Bregnballe fra Friis & Moltke om arkitekturen i Ny Psykiatri Bispebjerg, der hviler på, at man som patient skal føle sig ventet og velkommen. Men i skarp kontrast til åbne og indbydende rammer står den senere tids voldelige episoder på forskellige psykiatriske behandlingssteder. Derfor er også sikkerheden et vigtigt fokuspunkt.

Altid en flugtvej

”Det er en meget lille del af patienterne, som kan være voldelige og uadreagerende, men det er vigtigt at sikkerheden er i orden. Derfor skal der for eksempel i alle rum være to døre, så personalet altid kan undvige, hvis en situation spidser til,” forklarer klinikchef Lisbeth Lund Pedersen fra Psykiatrisk Center København, der er med i brugergruppen omkring fremtidens Akutmodtagelse.

Akutmodtagelsen er det område i Ny Psykiatri Bispebjerg, som er blevet tegnet og flyttet mest rundt på. Her er det klinikchef Lisbeth Lund Pedersen, der peger. Foto: Karen Grønkjær.

Og netop Akutmodtagelsen er det område, der er blevet tegnet og flyttet mest rundt på, fordi situationen, hvor man ankommer akut til psykiatrien, er så kontrastfyldt:

”Der skal både tages godt imod, tages højde for sikkerheden og vi ønsker også en afstigmatisering af psykisk sygdom. Samtidig kan der være patienter og pårørende, der gerne vil kunne være private omkring deres situation,” siger Lisbeth Lund Pedersen

Den svære ankomst

Ankomsten har været meget diskuteret, fordi indgangsdøren til Akutmodtagelsen er placeret i et hjørne. Det er blandt andet for at skærme patienter, der kan være i en vanskelig situation, men det blev diskuteret med personalet, hvorvidt det virker indbydende og afstigmatiserende.


Indgangen til Psykiatrisk Akutmodtagelse får naturen helt tæt på, og som det første møder man indenfor et menneske. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

”Akutmodtagelsen skal kunne håndtere en bred vifte af komplekse og konfliktfyldte situationer, og denne funktionalitet har sat rammerne for placeringen af indgangen. I samspil med den rette bearbejdning af landskabsrummet foran indgangen er jeg overbevist om, at indgangen bliver inviterende,” forklarer Anders Christian Bregnballe og uddyber:

”Den arkitektoniske bearbejdning giver ankomsten en skala, der passer til mennesker. Hoveddøren er ikke stor, som man oplever det i eksempelvis kirker og retsbygninger. Naturen er helt tæt på huset, og som det første indenfor bliver man mødt af et menneske. Inde i bygningerne er der ingen små gange, men lyse, åbne rum og pladser.”

Bygningen vil mig det godt

Der er i Ny Psykiatri Bispebjerg tænkt sikkerhed på flere niveauer, både aktive og passive tiltag. Til de aktive hører, at personalet kan løbe til fra flere afsnit i tilfælde af alarm, at der er sikkerhedssluser og flere døre i hvert rum. Og til de passive hører forebyggelse af konflikter.
 
”Bygningen skal selvfølgelig kunne understøtte sikkerhedstiltag som sluser og bæltefikseringer, men når vi disponerer og indretter, taler vi om, hvordan vi kan forebygge konflikter helt ned i den enkelte sengestue. Selve følelsen af, at bygningen skaber gode rammer for mig som patient, sænker konfliktniveauet,” forklarer Anders Christian Bregnballe.

”Det betyder eksempelvis, at man kan få adgang til det fri uden at bede om lov, og at der er sanserum tæt på opholdsområderne, så patienterne selv kan søge rolige omgivelser, når de har brug for det,” siger han og tilføjer, at der er mange eksempler på nybygget psykiatri, hvor mængden af tvang er nedbragt anseeligt. 

Redaktør