Vestre Længdevej bliver længere

​I løbet af de kommende måneder etableres forlængelsen af Vestre Længdevej ud i Bispebjerg Bakke. Den nye vej kommer til at svare til forlængelsen af Østre Længdevej, og dermed er ind- og udkørslen til fremtiden hospital på plads. Anlægsarbejdet varer ca. fra maj til august 2015.

Det virker næsten som havde det altid været intentionen, at Østre Længdevej skulle være forbundet med Bispebjerg Bakke. Og nu får den forlængede vej en tvilling, idet Vestre Længdevej også forlænges.


Østre Længdevej er allerede blevet forlænget ud i Bispebjerg Bakke til højre for hovedbygningen. Nu skal også Vestre Længdevej tilsvarende forlænges. Foto: D​ragør Luftfoto.

Anlægges hen over sommeren

Anlægsarbejdet starter i begyndelsen af maj og forventes afsluttet inden udgangen af august. Det kan medføre noget støj fra gravemaskiner og asfaltarbejde, men bør ikke influere på trafik og parkering på hospitalsområdet.
 
”Vores nye indkørsel til hospitalet er blevet taget rigtig godt imod. Vi har fået mange positive kommentarer fra hospitalets brugere, der er glade for at slippe for at skulle igennem den snævre hovedport, som hidtil har været den eneste ind- og udkørsel til Bispebjerg Bakke,” fortæller projektleder Jesper Bladt Jørgensen og fortsætter:
 
”Nu fuldender vi adgangen til hospitalet ved også at forlænge Vestre Længdevej. Herefter er det planen, at porten bliver forbeholdt cyklister og gående.”


Vestre Længdevej slutter i dag ved den nyanlagte Parkering Sydvest. Når sommeren er omme, vil den fortsætte mellem Børnehuset Bakketoppen og hovedbygningen ud i Bispebjerg Bakke. Foto: Dragør Luftfoto.​

Giver bedre ​​trafikafvikling

De to nye veje er starten på det ensrettede loop, der skal sikre en mere rolig trafik på hospitalet. Planen er, at der bliver indkørsel ved Østre Længdevej, hvorfra man kan køre op til det nye hospitals forplads, der vil ligge ca. hvor bygning 7 er placeret i dag. Her kan man køre i parkeringskælder under pladsen eller sætte passagerer af, og så køre ud via Vestre Længdevej. Begge længdevejene bliver ensrettede, men det bliver muligt at køre begge veje ad tværvejene.
 
”Jeg glæder mig over, at vi nu bliver klar til at etablere det ensrettede loop med ind- og udkørsel fra Bispebjerg Bakke i forhåbentlig nær fremtid. Det følger helhedsplanen for området fra BDP. Vi har store forventninger til, at det ensrettede loop vil gøre det nemmere at orientere sig og begrænse mængden af parkeringssøgende biler,” siger Jesper Bladt Jørgensen.

Redaktør