Det bliver nemmere at komme på hospitalet

Adgangsforholdene til Bispebjerg Hospital forbedres som en del af det forestående nybyggeri. Som det første bliver et nyt lyskryds anlagt på Tuborgvej, hvor der i fremtiden vil være indkørsel til det kommende parkeringshus. Anlægsarbejdet varer fra juli til oktober 2014.

En lille, rød portnerbygning ved indkørslen Tuborgvej/Vestre Længdevej bliver revet ned fra den 11. til den 20. juli. Bygningen står nemlig ca. en tredjedel inde i det kommende lyskryds, der skal lette adgangen til Bispebjerg Hospital.

Ved denne indkørsel på Tuborgvej rives den lille portnerbygning ned, og der etableres et lyskryds. Foto: Byggeriets Billedbank.

"Vi har fået nedrivningstilladelse fra kommunen, og nedrivningen foregår hele uge 28 og 29 inklusive weekenderne før og efter. Det er jo ikke en stor bygning, men naboerne må alligevel forvente mindre støj- og støvgener," fortæller projektleder Jesper Bladt Jørgensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Ny​​​t lyskryds


Nedrivningen af bygning 46 er samtidig startskuddet til anlæggelsen af lyskrydset, der vil vare frem til starten af oktober. Der vil være adgang for køretøjer i hele anlægsperioden. ​

"Vi anlægger lyskrydset i etaper, så det hele tiden vil være muligt at passere. Men der bliver flyttet rundt på afspærringer, og det er jo et meget trafikeret område, så det gælder om at være vågen og eventuelt benytte en anden indkørsel," opfordrer entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Bedre forhold for ”bløde tra​fikanter”

I forlængelse af lyskryds og indkørsel, bliver der anlagt cykelsti og fortov på østsiden af Vestre Længdevej ned til 5. Tværvej.

Stien og fortovet vil på senere tidspunkt blive forlænget ned til den nye forplads foran det nybyggede hospital.

Lyskrydset er kun det første af flere projekter, der skal forbedre infrastrukturen på og omkring Bispebjerg Hospital.

"Når lyskrydset står færdigt, er vi klar til at begynde byggeriet, fordi lastbiler meget lettere kan komme ind på området. Men der bliver også bedre forhold for cyklister. Både i forbindelse med det nye kryds, og når vi senere anlægger cykelsti på Bispebjerg Bakke syd for hospitalet," fortæller Jesper Bladt Jørgensen.


Ensrettet trafik og sikker f​​ærdsel

Orienteringen på området bliver også forbedret i fremtiden. Hovedindkørslen kommer til at være øst for hovedporten på Bispebjerg Bakke, hvor der åbnes op til Østre Længdevej, så et ensrettet loop kan føre trafikken op til forpladsen midt på området og videre ud igen ad Vestre Længdevej.

"Vi glæder os meget til i fremtiden at kunne invitere patienter og besøgende ind på et hospitalsområde, der bliver sikrere at færdes på og lettere at finde rundt på," erklærer Carsten Nyboe.

Redaktør