Portørernes smartphones giver svar til fremtiden

Siden april 2012 har portører på Bispebjerg Hospital sammen med byggeorganisationen udviklet på smartphone-teknologi til at registrere hospitalssengenes bevægelser. Projektet bliver nu afsluttet og har givet megen nyttig viden til både fremtid og nutid.
Hospitalssenge er et helt centralt element i, hvordan et hospital fungerer. At registrere sengenes bevægelser rundt til de forskellige afdelinger giver værdifuld viden om hospitalets infrastruktur, og om hvordan ressourcerne bliver brugt.

"Vi kan for eksempel se, at de fleste senge bliver flyttet fra Sengeredningen til Akutmodtagelsen. Ved at sætte afdelingerne ind i modeller af det fremtidige hospital får vi et billede af, hvor der potentielt kan opstå flaskehalse i tunneller og elevatorer," forklarer projektleder for logistik Kristian Kiørboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
​​
Projektleder for logistik Kristian Kiørboe. Foto: Byggeriets Billedbank.

Halve elevatortårne

Alle hospitalets portører har de seneste seks måneder scannet QR-koder på hospitalssengene, hver gang de er blevet flyttet, og har registreret, hvor sengen er flyttet hen. Eksempelvis har det vist, at mindst 70 pct. af sengetransporterne vil foregå i de tre nederste etager i det nye hospital, som blandt andet vil rumme Sengeredningscentral, Operationsgang, Røntgen og Akutmodtagelsen.

"Det betyder, at vi kan overveje at indsætte ekstra elevatorer i de nederste etager. Hvert elevatorstop koster ca. 0,5 mio. kroner at etablere, så der kan faktisk være mange penge at hente på ikke at lade alle elevatorer køre helt til toppen af bygningen. Samtidig kan vi spare kvadratmeter på de øvre etager, som vil kunne bruges til andre vigtige funktioner," konstaterer Kristian Kiørboe.

Portører deltog i softwareudvikling

Selve indsamlingen af data om sengene har krævet en ihærdig indsats af hospitalets portører, som også har været involveret i at udvikle softwaren til deres smartphones.

Projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen. Foto: Byggeriets Billedbank.
"Vi startede med en meget primitiv software og har haft en lille testgruppe, som har været både aktive og tålmodige i processen. I løbet af testperioden har vi holdt en række møder med både testgruppen og udvikleren. Her har portørerne beskrevet de udfordringer, der opstod, når de brugte smartphones til at scanne sengene, og de er kommet med ideer til at gøre processen lettere. Et af resultaterne var en såkaldt 'scan-scan' løsning, så softwaren kræver færre indtastninger," fortæller projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen.

Efter at testgruppen sammen med udviklerne havde rettet softwaren til, blev smartphoneprojektet i sommeren 2013 rullet ud til samtlige 103 portører, der kører med senge på Bispebjerg Hospital. Deres dataindsamling det forgangne halve år har givet vigtig viden til byggeprojektet.

"Da vi sad med alle tallene fra scanningerne, opstod der pludselig en ide om, at man måske med fordel kan lave 'halve' elevatortårne Jeg ved ikke, hvordan vi overhovedet skulle have fået den idé at uden de her data," siger Hilde Schroll Jespersen.

Tager teknologien til sig

De indsamlede data om sengene vil også blive brugt til at nuancere de simuleringer, som bliver lavet af det logistiske flow i fremtidens hospital. Og derudover har portørkorpset selv opdaget muligheder i bruges af smartphones.

"De portører, der er tilknyttet bestemte afdelinger er blevet mere tilgængelige på mail og kalender, som de ellers ikke ser meget. Og så har Portørkorpset på eget initiativ efterspurgt et redskab til med smartphones at dokumentere, hvordan de bruger deres tid, for eksempel hvilke afdelinger der trækker mest på dem," siger Kristian Kiørboe.

Hilde Schroll Jespersen supplerer:​
"Det er et godt eksempel på, at vi ved at give medarbejderne ny teknologi både kan få udviklet gode teknologiske løsninger og smartere arbejdsmetoder til fremtiden."
Redaktør