Hospitaler ser stort potentiale i trådløs teknologi

Et testprojekt, hvor portører på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler scanner senge med mobiltelefoner, er kun det første skridt i indtoget af moderne teknologi, der skal lette hverdagen på hospitalerne. Sporing af udstyr, personale og patienter er fremtiden.
Bip. En hurtig scanning og indtastning og sengen er registreret i systemet. Siden foråret er portører på Bispebjerg Hospital begyndt at scanne QR-koder på senge for at registrere senge-nes bevægelser. Målet er at sikre den mest effektive brug af sengene og på sigt spare den tid, portøren måske ellers ville bruge på at finde nærmeste ledige seng. Fra eftersommeren 2013 er alle portører udstyret med en smartphone.

Portører på Bispebjerg Hospital scanner QR-koder på senge for at registrere sengenes bevægelser. Det er kun første skridt i indtoget af teknologi. Foto: Peakshare.com. 

"Vi får et overblik over sengeflowet og kan prioritere ressourcerne bedre. De flest medarbejdere ser rationalet og er glade for at få teknologien til hjælp. Jeg kunne sagtens forestille mig at brede brugen af smartphones ud til eksempelvis at sikre, at patient og journal hører sammen. Vi vil også bruge smartphones til et taxa-system, så vi kan finde nærmeste medarbejder," fortæller driftsleder Lars G. Hansen fra FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Teknologien kommer

Og de nye trådløse teknologier indeholder mange potentialer, blandt andet det såkaldte RTLS, Real Time Location System, der automatisk kan sende forskellige data fra forskellige steder i modsætning til QR-koderne, der kræver, at nogen scanner dem.​

"I dag bruger vi RTLS-termometre i temperaturregulerede rum, fx køleskabe og frysere, for at holde øje med, at temperaturen er lav nok – og ikke for lav. Der er nemlig også energi at spare, ved at indstille frysere mm. korrekt," fortæller vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Øver sig på fremtiden

Med RTLS fortæller eksempelvis termometret hele tiden, hvor det er henne, og det er særligt interessant for hospitalets madvogne. En alarm kan gå af, hvis maden ikke er varm nok, og samtidig fortælle, præcis hvor madvognen befinder sig.

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist ser et stort potentiale i at bruge trådløs teknologi til at lokalisere udstyr eller personale. Foto: Claus Peuckert.

"Vi introducerer RTLS som temperaturmålere for at øve os. Men der er meget større potentiale i at bruge det til at lokalisere udstyr og hinanden. Det bruger vi megen tid på i dag. Vi overvejer at bruge mobiltelefoners trådløse netværk sammen med tags på medarbejdernes adgangskort til at lokalisere personale, så man let kan finde nærmeste portør eller hjertelæge," siger Claes Brylle Hallqvist.

"Og for patienterne vil det være en positiv oplevelse, hvis de bliver budt velkommen af en sms, der guider dem på rette vej, når de ankommer til området. Og personalet er klar til at modtage dem, når de kommer ind ad døren, fordi de har fået en automatisk varsling," tilføjer han.​

Overvågning versus tryghed

Der er naturligvis nogle etiske dilemmaer at overveje, hvis man indfører teknologi, der kan bru-ges til overvågning, men Claes Hallqvist mener ikke, at barrieren er uoverkommelig.

"Vi er jo ikke interesseret i at følge med i, hvor længe folk er på toilettet. For personale, der føler sig truet, vil der derimod være en stor tryghed i, at en alarm hurtigt kan tilkalde de nærmeste kolleger og vise, hvor den truede befinder sig. Og allerede i dag bruger mange jo noget tilsvarende på Facebook eller Find My Friends," påpeger Claes Hallqvist.

En større barriere er at få hardware til at fungere korrekt. På et hospitalsområde på 26 hektar er god netværksdækning alle steder en udfordring.

"Vi oplever faktisk, at en del personale efterspørger ny teknologi, fordi det kan være en hjælp i hverdagen. Så vi behøver bestemt ikke at tvinge det ned over hovedet på folk. Det er nok lige-som det åbne kalendersystem. Man kunne godt misbruge det til at holde øje med, hvad ens kollega laver. Men i hverdagen er det blevet et almindeligt arbejdsredskab, at man kan se, hvornår ens kolleger er i møde," siger han.
Redaktør