Fremtidens hospital er intelligent og trådløst

Mobile teknologier gør det nemmere at give den bedste patientpleje og service på fremtidens hospital. Et såkaldt fyrtårnsprojekt i Region Hovedstaden skal give nye forslag til mobile løsninger i hospitalsbyggerierne


Portørerne på Bispebjerg Hospital er blevet udstyret med smartphones til at scanne og registrere senge i det daglige arbejde. (Foto: Claus Peuckert) 

Hvor er nærmeste ledige seng, og hvor er dropstativet
blevet af? Det rigtige udstyr på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt er vigtigt, når ansatte på hospitalerne skal yde deres bedste.

Derfor arbejder Region Hovedstaden målrettet med, hvordan man kan bruge mobil teknologi til at spore senge, apparater og andet udstyr i de store hospitalsbyggerier. Kan sundhedspersonalet lynhurtigt via for eksempel en smartphone se, hvor nærmeste kørestol er, kan man frigøre tid og ressourcer til de varme hænder. Det sker for eksempel i det såkaldte fyrtårnsprojekt Maks Mobility, der drives af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland.

Tid til varme hænder

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har man allerede søsat et testprojekt, hvor portørerne er blevet udstyret med smartphones til at scanne senge. På den måde får man informationer om sengenes bevægelser rundt på hospitalet, så man kan sikre sig den mest effektive brug af sengene og på sigt spare den tid, portøren måske ellers ville bruge på at finde nærmeste ledige seng. Det, og andre konkrete projekter, kommer til at indgå i fyrtårnsprojektet Maks Mobility.

Håbet er, at når personalet via mobile enheder som smartphones får adgang overalt til at se, hvor senge, blodtryksapparater, kørestole og andet udstyr er, kan man effektivisere arbejdsgangene og øge tilfredsheden blandt medarbejderne, fordi de får en nemmere hverdag.

- Vi gennemtænker og afprøver teknologiske løsninger, som kan lette hverdagen for ansatte, patienter og pårørende og på den måde frigøre tid til den enkelte patient. Projektet definerer rammerne for fremtidens hospitalsløsninger i Region Hovedstaden, så den nye viden kan fungere som fyrtårn for andre hospitalsbyggerier, siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Kan spare en times søgen om dagen

Og der er klart potentiale, for at gøre hverdagen nemmere for sundhedspersonale. Amerikanske undersøgelser har vist, at sygepersonale bruger op mod en time om dagen på at finde udstyr. Meget tyder på, at danske sygeplejersker kæmper med de samme udfordringer. Første skridt i fyrtårnsprojektet er derfor at undersøge og analysere, hvor der er potentiale for at forbedre arbejdsgangene på den danske hospitaler:

- Jo mere præcis viden vi har om personalets arbejdsgange, og jo bedre vi bliver til at spotte hverdagens udfordringer og flaskehalse, jo bedre løsninger kan vi udvikle til fremtidens hospital, siger økonomi- og proceschef for Nyt Hospital Nordsjælland, Peter Ingemann Hansen.

Redaktør