Medarbejderne har sat deres aftryk på Akuthuset

Regionsrådet har netop godkendt konkurrenceprogrammet for Akuthuset, et delprojekt i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det er punktummet i en lang proces, hvor brugerne har været med til at beskrive koncepter for de forskellige funktioner, Akuthuset skal rumme. Og det er samtidig startskuddet på en ny og spændende fase.

"Hordan sikrer vi, at patienter og pårørende altid oplever personalet som synligt og tilgængeligt – og at personalet samtidig oplever, at de kan arbejde uforstyrret og sammenhæn​gende?"

Det er et af de dilemmaer, der er beskrevet i konkurrenceprogrammet for fremtidens Akuthus på Bispebjerg, og det er et af de synlige aftryk, som personalet har sat. Konkurrenceprogrammet beskriver alt det, som Akuthuset skal kunne, for at de syv hold, der deltager i projektkonkurrencen, kan udforme deres forslag til Akuthuset.


"Hvis man vil have de rigtige løsninger skal man stille de rigtige spørgsmål. Konkurrenceprogrammet er vores problemformulering, der beskriver de udfordringer, vi ønsker løsninger til, og de særlige rammer, som løsningerne skal ligge indenfor," fortæller projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og tilføjer:

"Konkurrencematerialet er også en fortælling om, hvem vi er. For vi er et helt særligt hospital. Og den særlighed, som vi ønsker, Bispebjerg skal have i fremtiden, har vi også beskrevet i konkurrencematerialet."

Fem brugergrupper

Byggeorganisationen har arbejdet med konkurrenceprogrammet i trekvart år, og en vigtig del har været inddragelsen af personalet på hospitalet. Fem grupper, primært bestående af afdelings- og afsnitsledere, har arbejdet med koncepter for henholdsvis Akutmodtagelsen, Intensiv, Perioperativt område, Røntgen og Sengeafsnit med fysio- og ergoterapi. Herudover har der også været bidrag fra Den Gennemgående Brugergruppe – ligesom der har været inddraget input fra tidligere brugergrupper, der bl.a. har arbejdet med den kliniske grundstruktur.

"Fra brugergrupperne har vi fået specifik viden om, hvilke funktioner der skal være i Akuthuset, og hvad der skal være tæt på hinanden. Det er virkelig vigtig viden for de teams, der skal tegne vores hospital," siger Hilde Schroll Jespersen.

Som eksempel på de aftryk, som brugergrupperne har sat på konkurrenceprogrammet nævner hun blandt andet Røntgengruppen, der har skærpet byggeorganisationens forståelse af, hvad flow betyder. Eksempelvis har arbejdet med at kigge på patienternes 'pitstop' undervejs været et vigtigt input både for Røntgen specifikt og som inspiration til, hvordan man generelt tænker ventearealer og -situationer.

Afdelingssygeplejerske Marlene Fleischer fra Intensiv Terapi, Afdeling Z, fortæller om sine behov i fremtidens Intensiv Afdeling. Arkivfoto: Karen Grønkjær.

Patientens hotelværelse

I gruppen for sengeafsnit har man blandt andet diskuteret, at enestuerne kommer til at få stor indflydelse på, hvordan man tænker dialogen mellem personale og patient og pårørende. Gruppen har også haft meget fokus på, at der er en del udfordringer i, at man gør sengestuen til ’patientens personlige hotelværelse’. Blandt andet må patienterne ikke føle sig alene og glemt.

"Vi har i konkurrencematerialet lagt vægt på, at rammerne skal understøtte 'den aktive patient', og at fysio- og ergoterapiens funktioner skal integreres og indtænkes som en løftestang i forhold til det perspektiv. Desuden skal vi sikre, at patienterne selv kan vælge, hvornår de er en del af afdelingen – og hvornår de 'lukker døren'," fortæller Hilde Schroll Jespersen.

Redaktør