Brugerinddragelse er en fortløbende samtale

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har to projektledere til at stå for brugerinddragelse. De er ansvarlige for, at brugernes viden bliver tilgængelig for byggeprojektet, og de skal sikre en rød tråd på tværs af delprojekter og over tid i projektet til 4 mia. kr., der strækker sig over 15 år.
På et byggeprojekt i denne størrelse er en af udfordringerne at undgå, at brugerinddragelsen starter forfra, hver gang, der kommer en ny rådgiver på. Det er vigtigt, at dialogen med brugerne er en samtale, der fortsætter gennem de forskellige faser af byggeriet. Derfor har byggeorganisationen valgt at ansætte to projektledere til brugerinddragelse.


- Det er vigtigt at få brugernes viden og erfaring med hele vejen gennem projektet, siger projektleder Josefine Due. Foto: Byggeriets Billedbank.

Sikrer helhedssynet

- Brugernes viden og erfaring er nødvendig for projektet. Og det er vigtigt at få den med hele vejen gennem de mange år, mange delprojekter og med mange forskellige rådgivere i projektet. Derfor er vi to projektledere, der blandt andet skal sørge for sammenhæng mellem viden og beslutninger hele vejen igennem projektet og være aktive samarbejdspartnere for de forskellige rådgivere, siger Josefine Due, den ene af to projektledere for brugerinddragelse på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Et godt eksempel er, at byggeorganisationen meget tidligt har kortlagt logistik på det eksisterende hospital og psykiatri og truffet nogle overordnede beslutninger for fremtiden.

- Den viden skal med, når vi går i gang med de brugergrupper, som vi starter op i august 2013. Fremtidens logistik er også med til at sætte rammerne for de snakke, som vi skal have med brugerne om fremtidens operationsafsnit, fremtidens sengestuer og fremtidens akutmodtagelse, uddyber den anden projektleder Hilde Schroll Jespersen.


- Vi udfordrer organisationen på dens selvforståelse og bliver selv udfordret på vores billede af, hvad et hospital er og gør, siger projektleder Hilde Schroll Jespersen. Foto: Byggeriets Billedbank.

Udfordrer organisationen

De to projektledere er begejstrede for, at byggeprojektet tager udgangspunkt i et område med stærke fortællinger og betydningsfulde bygninger.

- Man er nødt til at forstå udgangspunktet for at skabe forandringer. Forstå hvorfor folk gør, som de gør, for at kunne motivere til at gøre noget anderledes. Selvom vi kommer med et kæmpe forandringsprojekt, oplever jeg dagligt, at alle jeg er i kontakt med, har en umiddelbar lyst til at bidrage til byggeprojektet. Det er vildt motiverende, siger Josefine Due.

Hilde Schroll Jespersen følger op:
- Det er en meget givende vekselvirkning, at vi udfordrer organisationen på dens selvforståelse og selv bliver udfordret på, hvilken størrelse et hospital egentlig er. Vores opgave er i korte træk, at bygge bro mellem dem, der skal bygge rammerne, og dem der skal bruge dem.

Nyt syn på arbejdspladser

Hilde Schroll Jespersen har i foråret styret en brugergruppe, der arbejdede med fremtidens kontorarbejdsplads.

- Jeg havde på forhånd et ret klart billede af, hvad en kontorarbejdsplads er, og hvilke funktioner den opfylder. Men rundt på hospitalet er det et noget anderledes billede end min egen kontorarbejdsplads, der møder mig, fortæller hun og fortsætter:

- En kontorarbejdsplads er ikke bare et rum med et bord, en computer og en stol, hvor man sætter sig ned og arbejder. For mange af de ansatte skal en kontorarbejdsplads rumme alt det, der ikke lige foregår i direkte kontakt med patienter. Og ofte foregår mange funktioner i det samme rum: En dikterer til en båndoptager, mens en anden ser på en hjerterytme på en skærm, en tredje snakker med en fjerde om patienten, der blev indlagt i går. Så står der pludselig en pårørende i døren og vil vide noget om en helt femte patient. Det vigtige i denne brugerproces har været at få et blik for de forskellige aktiviteter, der foregår. Og så bagefter få skabt de optimale fysiske rammer for dem.

Redaktør