Medarbejderne bygger fremtidens hospital i Lego

Ved hjælp af Legoklodser i alle regnbuens farver har ledende klinikere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler været med til at bygge de overordnede rammer for fremtidens somatiske hospital. Arbejdet med at fastlægge principperne for den kliniske grundstruktur har ført til en rapport og en Lego-model, som skal bruges i den kommende arkitektkonkurrence.

Gule, grønne, lilla, brune, sorte, transparent-blå. Hele farvepaletten er i brug, og legetøjsbutikkerne i nærområdet er blevet tømt for Legoklodser, for at forsyne ledende klinikere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler med redskaber til at bygge grundprincipperne for det store nye somatiske hospital på Bispebjerg Bakke.

- Det er super spændende at være med til at definere rammerne for fremtidens hospital og ændre på måden, vi gør tingene på. Og det gør processen mere håndgribelig, at tingene bliver bygget i Lego, siger formanden for den ledende arbejdsgruppe og vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Kristian Antonsen.

Over det sidste halve års tid har han og en række ansatte på de to hospitaler arbejdet intensivt på at definere den fremtidige kliniske grundstruktur på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og med at fastlægge dimensioneringen af den kommende Akutmodtagelse (AKM). Det arbejde er der kommet en rapport ud af, og Lego-modellen er et forsøg på yderligere at visualisere principperne.


Lægerne Benn Duus og Birgitte Nybo diskuterer fordele og ulemper ved modellen. De er begge med i arbejdsgruppen, som definerer principperne for de kliniske grundstrukturer i det nye hospital. (foto: Louise Bendixen)

Hver funktion sin farve

Hver afdeling/funktion har fået sin individuelle farve, og en ”knop” på legoklodsen repræsenterer 19,8 m². På den måde kan arbejdsgruppen nemt vise fordelingen af funktioner og afdelinger i det kommende hospital.

Nogle ting ligger fast på forhånd. Antal samlede kvadratmeter og de overordnede bygningsformer er defineret i helhedsplanen, så arbejdet har handlet om at få placeret funktioner og afdelinger, så det giver bedst mulig mening inden for rammerne. Modellen er blevet bygget om flere gange undervejs.

Placeringen af operationsstuer og radiologi i bunden af bygningen har også været fastlagt fra starten. Disse udstyrstunge afdelinger er nemlig dyre at have liggende højt i oppe bygningerne. Sengeafdelingerne bliver placeret øverst, så patienterne får glæde af lys og udsigt.

Store diskussioner

Lego-modellen har været god til at konkretisere tingene, men den har også givet anledning til store diskussioner i arbejdsgruppen. Birgitte Nybo, ledende overlæge i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital og medlem af arbejdsgruppen mener, at det er vigtigt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

- Det er en ekstremt kompleks opgave med mange ubekendte, og det er vigtigt at spørge kritisk til, om vi ved nok til at kunne træffe beslutningerne på nuværende tidspunkt. Vi kan jo ikke vide om de fastlagte bygningsrammer er optimale for fremtidens behov og arbejdsformer. Det har jeg personligt ikke været 100 % overbevist om. Når det så er sagt, er det fantastisk at være med i en proces, hvor vi kan sige, det vi mener og blive taget alvorligt.

Èn indgang til akutte henvendelser

Tanken er, at hospitalet skal have én primær indgang til alle akutte besøgende. Det vil sige, at alle akutte henvendelser sker via én indgang, men med to adgange. En for patienter, der selv møder op og en for patienter, der ankommer i ambulance. Formålet er at sikre, at patienter og pårørende nemmere kan orientere sig og undgå at vandre rundt på hospitalets område, for at finde den rette indgang, som det ofte sker i dag.


Claes Brylle Hallqvist med den del af modellen, der viser de øverste etager.
Vicedirektør og ansvarlig for byggeprojektet Claes Brylle Hallqvist har selv brugt mange timer på at bygge Lego-modellen. Han er overbevist om, at én akut indgang er vejen frem, samtidig med at der tages højde for både sikkerhed, diskretion og æstetik. 

- Men det er vigtigt at understrege, at dette arbejde munder ud i en overordnet model for nogle fordelingsprincipper i fremtidens hospital. Vi slår ikke nogen søm i lige nu, og vi er fortsat meget åbne for alternative forslag fra vores rådgivere.

 

Redaktør