Fremtidens Bispebjerg får forskningsfaciliteter i verdensklasse

På Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver den laboratoriebaserede forskning samlet i Laboratorie- og Logistikbygningen. Det skal både give moderne faciliteter, synergi mellem forskergrupper og fastholde Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers forskere blandt verdens dygtigste inden for deres fagområder.
Lækre forskningsfaciliteter på flere etager, som alle fra hospitalet kan booke sig ind på efter behov. Det bliver virkeligheden, når Laboratorie- og Logistikbygningen står færdig i 2017.

"Vi skal fortsat udvikle os og være blandt de bedste i verden til det, vi gør. Vi bliver aldrig de største, men vi gør det godt på de områder, vi arbejder med. Det vil blive endnu mere tydeligt i fremtiden," lyder ambitionen fra overlæge Bo Belhage, der er formand for Forskningsudvalget på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

De fælles faciliteter bliver lidt af en ændring sammenlignet med i dag, hvor de ca. 15 afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der bedriver laboratorieforskning, sidder spredt i alle hjørner af de to matrikler.

"For eksempel sidder neurologerne i tre klumper placeret diametralt modsat hinanden på hospitalsområdet. Det gør det altså svært at have en frugtbar dialog. Jeg forventer, at alle bliver dygtigere i et højere tempo, når forskerne sidder sammen," siger Bo Belhage.
Formand for Forskningsudvalget Bo Belhage Arkivfoto: Karen Grønkjær.

Et attraktivt forskningsmiljø

Han har deltaget aktivt i brugerinddragelsen, der er gået forud for dispositionsforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen, som Regionsrådet godkendte for nylig, og han har store forventninger til bygningen:

"Først og fremmest får vi samlet forskningen i nogle lækre rammer. Dernæst får vi væsentligt bedre muligheder for at lave eksperimenter med testpersoner. Og endelig bliver logistikken meget bedre forstået på den måde, at eksempelvis maskiner, apparater og frysere er, hvor man skal bruge dem, og ikke spredt i alle ender af matriklen," forklarer Bo Belhage.

Åbne facader og varierende rum skal give forskerne en aktiv og indbydende bygning. Illustration: Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Arup.
Rent arkitektonisk understøttes ambitionerne om et fælles miljø blandt andet af en stor trappe, der binder bygningen sammen og giver mulighed for uformelle møder. Og en variation i rumligheder og stemninger giver rum til forskellige typer arbejde, afhængig af om man har brug for stilhed og afsondrethed eller for højt til loftet og plads til de store tanker og diskussioner.

Fra dele til helheder

Og netop et attraktivt miljø er vigtigt for at skabe den bedste forskning i fremtiden, fortæller projektleder for brugerinddragelse Josefine Due fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg:

"De fælles forskningsfaciliteter kan være med til at brande hospitalet som et attraktivt sted at forske. Samtidig kan vi forhåbentlig højne selve forskningen ved at understøtte mulighederne for videndeling. Når forskningen bliver set i sammenhæng, bliver dele til helheder," siger hun.

​Der vil skulle en kulturændring til, for at forskerne i højere grad deler resultater og udstyr, men det ser hverken Josefine Due eller Bo Belhage som uoverkommeligt.

​​​​​"Vi oplever en meget positiv indstilling til at byde ind til fællesskabet. Folk tænker automatisk, at når de nu har dyrt apparatur stående, som de kun sjældent bruger, kunne flere jo have gavn af det," siger Josefine Due.

Det er kun laboratorieforskningen, der samles i fælles faciliteter. Det er for eksempel fysiologiske eksperimenter, som Hjerteafdelingen og Lungemedicinsk Afdeling udfører, samt diabetes- og celleforskning, som Gastrocentret udfører. Den mere kliniknære forskning forbliver på de enkelte afdelinger.
Redaktør