En aktiv bygning til laboratorier og logistik

Dispositionsforslaget til Laboratorie- og Logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er netop blevet godkendt af Regionsrådet. Det bliver en aktiv, udadvendt bygning, hvor man kan se helt ind i det bankende hjerte, der skal holde hospitalet forsynet med alt fra forskningsresultater og blodprøvesvar til vareleverancer.
Laboratorie- og Logistikbygningen er nu så langt, at der er godkendt et såkaldt dispositionsforslag. Det er en plan over, hvordan bygningen skal udformes, og hvor de forskellige funktioner skal ligge.

Laboratorie- og Logistikbygningen bliver en aktiv, udadvendt bygning, der eksponerer aktiviteterne. Facadematerialet ligger ikke fast endnu. Illustration: Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og ARUP.
"Det har været en hård kamp at nå hertil. Vi havde en pose penge og har skullet optimere inden for rammerne. Men alle de kommende brugere virker tilfredse med resultatet, både den fælles forskning, psykiatrien og Klinisk Biokemisk Afdeling," konstaterer projektleder Ronan O’Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

En kompleks opgave

Totalrådgiverteamet, Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Arup, har til fulde fået opfyldt sine forventninger om en kompleks opgave.

"Det har været fantastisk spændende og inspirerende at komme tæt på brugerne og forstå deres behov. Det kræver dyb indsigt og forståelse for at kunne spille kvalificeret sammen med brugerne om at nå et tilfredsstillende mål inden for de økonomiske rammer," siger direktør Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter.

Plads til fordybelse og interaktion

En vigtig del af processen har været at optimere kvadratmeterne, så pladsen kan udnyttes bedst muligt. Det betyder, at bygningen bliver mindre, end kommunen har givet lov til i lokalplanen. En del af opdraget har lydt på at konstruere en aktiv, udadvendt bygning, i dialog med den omgivende by, der skal trækkes ind på hospitalsområdet.


"Bygningen er disponeret ud fra ønsket om at skabe rum til fordybelse i superlaboratorier, men også rum for interaktion og uformelle møder. Bygningens indre rygrad er et bevæget trappe- og atriumrum, som trækker dagslys ind til centrale arealer, og skaber sammenhæng mellem alle etager fra gadeplan til højtliggende mødearealer med udsigt til grønne arealer," forklarer Stig Mikkelsen og fortsætter:

"Netop denne disponering definerer samtidig på de enkelte etager et indre omdrejningspunkt og en egen identitet for de enkelte afdelinger og den enkelte bruger af bygningen.
Vi ønsker at skabe et sammenbindende indre rum til bevægelse og ophold, som er i synlig dialog med den omgivende by."

Bæredygtig bygning

Selve bygningen er relativt kompakt for bedst muligt at udnytte de kvadratmeter, der er til rådighed. Desuden er det et plus for bæredygtigheden, at man minimerer overfladearealet og dermed varmetabet. Tre atrier går gennem hele bygningen og trækker lys ind til alle arbejdspladser, samtidig med at de skaber transparens i bygningen, og skylights sikrer lys til lager- og produktionsområder.

"Kontorer og arbejdspladser er placeret i periferien af bygningen, hvor de får meget lys, mens produktion og supportfunktioner er trukket ind i kernen bygningen. Det betyder, at huset kan have den kompakte form," fortæller Ronan O’Reilly.

Og projektlederen er meget tilfreds med de muligheder, som bygningen tilbyder brugerne:

"Bygningen er en praktisk løsning på brugernes ønsker. Huset vil genere en masse liv til de afdelinger, der skal bo i det og fremme en fleksibel arbejdskultur," siger Ronan O’Reilly.
Redaktør