Store visioner for fælles forskningsmiljø

Rådgiverne bag laboratorie- og logistikbygningen er i gang med at kortlægge de behov, som bygningen skal understøtte. I uge 40 blev afholdt 13 møder om fælles forskningsfaciliteter med mange engagerede repræsentanter fra forskellige forskningsmiljøer på hospitalet og i psykiatrien.

Fælles dyrestalde, fleksible laboratorier, testfaciliteter til forsøgspersoner, frysekapacitet og alt, hvad der ellers hører til i et fælles forskningsmiljø, blev vendt og drejet i uge 40. 13 møder dannede rammen om en runde workshops om laboratorie- og logistikbygningen.

Repræsentanter fra forskellige forskningsmiljøer deltog i uge 40 i en række workshopmøder om laboratorie- og logistikbygningen. Her er det Biokemiker Birgitte Georg fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital (foto: Karen Grønkjær).

"Vi er ikke helt nede og tale kvadratmeter, men hvad der skal til for at understøtte forskernes behov. Der er også blevet talt om, hvordan vi kan optimere på tværs og opnå synergier. Jeg synes, det er meget positivt, at folk eksempelvis er indstillede på at optimere brugsværdien af dyrt udstyr ved at dele," fortæller projektleder for brugerinddragelse Josefine Due fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Amerikanske eksperter

Det er totalrådgiverne på laboratorie- og logistikbygningen, der primært står for brugerinddragelsen. Forskningsdelen håndteres af det amerikanske arkitektfirma WHR, som er erfarne laboratorieplanlæggere. WHR guider med sikker hånd deltagerne i de mange workshopmøder gennem de diskussioner der er nødvendige for at få dimensioneret bygningen mest optimalt.

"I sidste uge talte vi kun om udstyr og forhold, der har betydning for planlægningen af bygningen, dvs. core-faciliteter og særligt pladskrævende udstyr heriblandt dyrestalde. Psykiatrien var med til den del, da vi planlægger fælles dyrestalde til mus og rotter. De øvrige forskningsfaciliteter bliver adskilte for somatik og psykiatri," siger Josefine Due.

Udfordringer i planlægningen

Netop dimensionerne er den helt store udfordring. Det er nemlig langt fra sikkert, at alle ønsker kan imødekommes.

"Vi er udfordret af kvadratmetre og økonomi. Vi har en pose penge af en vis størrelse og har afdækket et langt større behov, end vi havde forestillet os og har mulighed for at bygge. Så det gælder om at balancere alle ønsker og behov og prioritere bedst muligt på et oplyst grundlag," pointerer Josefine Due.

Eksempelvis var det i starten ikke planen, at der skulle komme patienter i Laboratorie- og Logistikbygningen. Men da der har vist sig et behov for at gennemføre forskning med forsøgspersoner, arbejdes der nu med at gøre det muligt.

 

Projektleder for brugerinddragelse Josefine Due fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (foto: Byggeriets Billedbank).

"Jeg synes, det er et godt eksempel på, at brugerinddragelsen faktisk giver en reel mulighed for at præge fremtiden. Det er dejligt, at medarbejderne virkelig går ind i udviklingen af de fælles forskningsfaciliteter med høje ambitioner og visioner. Jeg har taget en sætning til mig, som en forsker sagde til mig tidligt i processen: ”You’ve got to have a dream. How else will you make it true? Den bruger jeg til at minde os alle om at sætte barren højt," siger hun.

​Næste skridt

Næste skridt i processen er, at totalrådgiveren sammen med projektlederne fra Bispebjerg Projektet skitserer forskellige scenarier, som direktionen skal være med til at prioritere imellem. Der er planlagt en workshoprække igen sidst i november og en præsentation for forskningsudvalget den 25. november. Formanden for forskningsudvalget, Bo Belhage er desuden med i planlægningen af de fælles forskningsfaciliteter fra start til slut.

Redaktør