Rustfjerningsmidler

Risiko:

Kan virke ætsende, bl.a. kan flussyre, oxalsyre, oxalater indgå, se disse produkter. I visse tilfælde kan petroleumsprodukter indgå, se evt. dette produkt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag evt. på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.
Redaktør