Rustfjerningsmidler

Kan indeholde: 

Bl.a. flussyre, oxalsyre, oxalater, se disse produkter. I visse tilfælde kan petroleumsprodukter indgå, se evt. dette produkt.

Risiko: 

Kan virke ætsende.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske. Fremkald ikke opkastning. Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør