Oxalsyre, oxalater

Risiko:

Irriterende, evt. ætsende. Kan også give bl.a. kramper, nyreskader. Kan forekomme i rustfjerningsmidler og metalpudsemidler.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk, evt. opløste kalktabletter. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue. Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Tag straks på skadestue, skyl under transport.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke findes hos børnefamilier.

Redaktør