Oxalsyre, oxalater

Bruges i: 

Rustfjerningsmidler og metalpudsemidler (samt i visse malinger). Rabarberblade indeholder meget oxalsyre.

Risiko: 

Irriterende, ætsende ved koncentrationer over 5%. Kan ved indtagelse give bl.a. kramper, nyreskader og hjerterytmeforstyrrelser. 

Forholdsregler: 

I alle tilfælde ring til Giftlinjen 82 12 12 12. Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk, evt. opløste kalktabletter. Fremkald ikke opkastning.  
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Redaktør