Mølmidler

Kaldes også: 

Naftalin, mølkugler.

Risiko: 

Mølmidler i fast form indeholdt før 1990 almindeligvis paradiklorbenzen, se dette produkt. Flydende produkter forekommer ofte i sprayform, hvilket gør indtagelse af farlige mængder usandsynlig. Organiske fosforforbindelser eller pyretriner kan indgå, se dette.

Forholdsregler: 

Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen Tlf. 82 12 12 12

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.  OBS! Mølmidler i fast form kan ligne sukker.

Redaktør