Mølmidler

Risiko:

Mølmidler i fast form indeholdt før 1990 almindeligvis paradiklorbenzen, se dette produkt. Flydende produkter forekommer ofte i sprayform, hvilket gør indtagelse af farlige mængder usandsynlig. Organiske fosforforbindelser eller pyretriner kan indgå, se dette.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. OBS! Mølmidler i fast form kan ligne sukker.

Redaktør