Paradiklorbenzen

Risiko:

Kan indgå i urinalkugler, visse mølmidler, luftforbedringsprodukter. For børn kan indtagelse af mere end et par gram indebære en risiko. Giver bl.a. ildebefindende, opkastning, bevidsthedspåvirkning.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald opkastning. Ved tvivl om et af de nævnte produkter indeholder paradichlorbenzen, kontakt læge med henblik på stillingtagen til behandling med medicinsk kul.


Opbevaring:

Opbevares og placeres utilgængeligt for børn. OBS! Paradiklorbenzen i fast form kan ligne sukker.
Redaktør