Paradiklorbenzen

Indgår i

Urinalkugler og gamle eller udenlandske mølmidler, mølkugler.

Risiko: 

For børn kan indtagelse af mere end et par gram indebære en risiko. Giver bl.a. ildebefindende, opkastning, bevidsthedspåvirkning.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: giv vand til fortynding, ikke mælk. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for at få hjælp til risikovurdering

Opbevaring: 

Opbevares og placeres utilgængeligt for børn. OBS! Paradiklorbenzen i fast form kan ligne sukker.
Redaktør