Pyretriner

Kaldes også:

Pyrethrum, pyrethroider.

Risiko: 

Indgår i insektbekæmpelsesmidler, der i reglen ikke er akut giftige. I flydende produkter er opløsningsmidlet ofte af petroleumstypen, se dette produkt. Ved hudkontakt ses allergisk reaktion. Ved indånding luftvejsirritation hoste.

Forholdsregler: 

Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Er du i tvivl om risikoen ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde. Følg brugsanvisningen på etiketten.


Redaktør