Pyretriner

Risiko:

Indgår i insektbekæmpelsesmidler i små mængder, der i reglen er ufarlige. OBS! I flydende produkter er opløsningsmidlet ofte af petroleumstypen, se dette produkt.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

risiko og behandling. Opbevaring m.v. Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab. Følg brugsanvisningen på etiketten.
Redaktør