Lappelim


Kaldes også: 

Gummilim, solution, se også lim og klister

Bruges til: 

Anvendes bl.a. til lapning af cykelslanger. 

Risiko: 

Ofte indgår trikloretan eller trikloretylen. Forgiftningsrisikoen er dog lille, hvis børn bider i tuben. Opløsningsmidlet indebærer risiko ved intensiv indånding (sniffing) eller ved indtagelse af større mængder, se Trikloretan, Trikloretylen.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Hvis du er i tvivl, ring Giftlinjen 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. Redaktør