Lim og klister

Risiko:

Vandopløselig lim er i reglen ufarlig. Lim som indeholder opløsningsmidler (kontaktlim, hobbylim) kan indebære risiko ved intensiv indånding eller indtagelse af større mængder (minimal forgiftningsrisiko hvis børn bider i tuben). Epoxylim, se epoxyprodukt.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).

Redaktør