Lim og klister

Kaldes også: 

Limstift, kontaktlim, sekundlim, hurtiglim, cyanoakrylatlim, tapetklister

Risiko: 

Vandopløselig lim er i reglen ufarlig (limstift, tapetklister), enkelte industrielle vandopløselige lime kan indeholde kromnitrat (ætsende). Lim som indeholder opløsningsmidler f.eks. kontaktlim, sekundlim, hurtiglim, cyanoakrylatlim kan være farligt ved indånding eller indtagelse af større mængder. Der er minimal forgiftningsrisiko hvis børn bider i tuben.
Lim til at lappe cykler, se lappelim.

Forholdsregler: 

Er du i tvivl, kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Yderligere information: 
Redaktør