Trikoretylen

Kaldes for: 

Tri, Acetylen-triklorid, Triklor-eten.

Bruges til: 

Opløsningsmiddel, affedtningsmiddel.

Risiko: 

Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshed og evt. hjerte- og leverpåvirkning. 

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. Bør ikke findes hos børnefamilier.


Redaktør