Trikloretan

Risiko:

Indtagelse og intensiv indånding (sniffing) kan give bevidstløshed og evt. hjertepåvirkning. Kan bl.a. indgå i imprægneringsmidler til skind og tekstiler, korrekturlak, solution (gummilim).


Forholdsregler:

Ved indånding: Frisk luft, hvile. Tag evt. på skadestue. Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Undgå fedt. Tag på skadestue.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør