Hårplejemidler

Kaldes også: 

Blegemidler, hårfarve, frisørgelé, hårlak, hårspray, hårvand, hårbalsam, permanentvæsker

Risiko: 

Blegemiddel og hårfarve kan indeholde brintoverilte, se dette. I frisørgelé, hårlak, hårspray, hårvand indgår ofte ethanol, isopropanol, se dette. I hårbalsam kan kvaternære ammoniumforbindelser indgå, se ammoniumforbindelser. OBS! Stor forgiftningsrisiko. Ældre typer permanentvæsker til hår kan indebære særlig forgiftningsrisiko, se permanentvæsker.

Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at fortsætte skylning under evt. transport.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12. 

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde. 


Redaktør