Permanentvæsker til hår

Permanentvæsker indeholder ofte basiske (alkaliske) stoffer eller glykolsyrer. Fixeringsmidlerne (afbrydningsmidler) kan indeholde bromater eller hydrogenperoxyd (brintoverilte).

Risiko: 

Bromaterne indebærer stor forgiftningsrisiko, se det opslag. De andre stoffer er irritative og indebærer begrænset risiko for forgiftning.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. 
Ring til Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 for hjælp til risikovurdering.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn, selv under igangværende permanentning. Bromholdige fixeringsmidler bør ikke forekomme i børnefamilier.
Redaktør