Permanentvæsker til hår

Risiko:

Permanentvæsker indeholder ofte alkaliske stoffer, kan virke irriterende. OBS! Visse fixeringsmidler (afbrydningsmidler) kan indeholde bromater og indebærer stor forgiftningsrisiko, se bromater. Andre fixeringsmidler kan indeholde brintoverilte, se dette


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn, selv under igangværende permanent-ning. Bromholdige fixeringsmidler bør ikke forekomme i børnefamilier.
Redaktør