Isopropanol, Isopropylalkohol

Bruges til: 

Indgår f.eks. i karburatorsprit, vinduespudsemiddel.

Risiko: 

Indebærer i koncentreret form stor forgiftningsrisiko for børn, bl.a. beruselse, sænkning af blodsukkeret.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 mhp. risikovurdering eller kontakt lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab.


Redaktør