Antifrostmidler

Findes bl.a. i kølervæske i høj koncentration.

Risiko:

Risikabel gruppe. Etanol, etylenglykol​,

isopropanol, isopropylalkohol ​​kan indgå, se disse produkter.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.

Redaktør