Antifrostmidler

Bruges til: 

Findes bl.a. i kølervæske og sprinklervæske.

Risiko: 

Antifrostmidlet kan være: Etanol, Etylenglykol, Isopropanol, Isopropylalkohol og lignende, se disse produkter. Nogle antifrostmidler kan være livsfarlige at indtage.

Forholdsregler: 

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.Redaktør