Sprit

Kaldes også: 

Alkohol, ethanol, spiritus

Risiko: 

Indebærer stor forgiftningsrisiko for børn, giver bl.a. beruselse, blodsukkersænkning, bevidstløshed. Spiritus indeholder 25-70% etanol, vin og hedvin ca. 6 - 25% etanol.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv et glas væske til fortynding. Ved bevidstløshed, læg personen i aflåst sideleje. Kontakt lægevagt ved tegn på beruselse hos barn. Hvis du er i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevidde.
Redaktør